لیست اخبار صفحه :1
نقش MRI در نوروپاتولوژی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

نقش MRI در نوروپاتولوژی

دکتر یلدا نیلی‌پور، دانشیار رشته نوروپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سخنرانی خود در برنامه تامزتاک دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «نقش MRI در نوروپاتولوژی»، بر نقش ویژه MRI در تشخیص تومورهای مغزی تأکید کرد.

کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی

دکتر منیژه بیگی، استادیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سخنرانی خود با عنوان «کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی»، با بیان اینکه «رادیوتراپی» یکی روش درمانی سرطان در کنار «جراحی» و «شیمی‌درمانی» است؛ بر اهمیت کاربرد MRI در رادیوتراپی تأکید کرد.

چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی

دکتر رامین جابری، استاد بازنشسته فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی»، قرارگیری تومورها نسبت به ارگان‌های حساس و تغییر اندازه‌شان را از دلایل نیاز به استفاده از دستگاه‌ها و تکنیک‌های نوین تصویربرداری معرفی کرد.

ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI

دکتر حمید رضا سلیقه راد، استادیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI»، با اشاره به آمارهای جهانی اعلام کرد علی‌رغم کمبود تعداد دستگاه‌های اسکن MRI در کشور، در شاخص تعداد اسکن در سال به ازای هر 1000 نفر ایران رتبه قابل قبولی در سطح جهان دارد.

نقش MRI در تصویربرداری سرطان پستان و سایر بیماری‌های زنان
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

نقش MRI در تصویربرداری سرطان پستان و سایر بیماری‌های زنان

دکتر معصومه گیتی، استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «نقش MRI در تصویربرداری بیماری‌های زنان»، با بیان اینکه در حال حاضر سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان زنان در کشور است؛ بر اهمیت MRI در تشخیص زودهنگام و درمان این بیماری تأکید کرد.

سوانح ترافیکی و سلامت
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

سوانح ترافیکی و سلامت

دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سخنرانی خود با عنوان «سوانح ترافیکی و سلامت»، با اشاره به رشد آمار تصادفات منجر به فوت در محدوده شهری، حدود 20 درصد آمار مرگ‌ومیر تصادفات را مربوط به راکبان موتورسیکلت اعلام کرد.

راهبردهای کنترل مصرف دخانیات
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

راهبردهای کنترل مصرف دخانیات

دکتر عبدالرحمان رستمیان، دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «راهبردهای کنترل مصرف دخانیات»، با اشاره به هزینه‌های مادی و معنوی مصرف سیگار به خانواده، جامعه و نظام سلامت، یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل مصرف دخانیات – که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته انجام‌شده است - را افزایش میزان مالیات بر کالاهای مضر سلامتی معرفی کرد.

تصویربرداری بخش سوم سری «عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» از مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS' TALKS) انجام شد

تصویربرداری بخش سوم سری «عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» از مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS' TALKS) انجام شد

با برنامه‌ریزی انجام شده در خصوص رسانه ای شدن علم به عنوان یکی از برنامه های اصلی روابط عمومی دانشگاه؛ تولید سومین سری از مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنونTUMS' TALKS با مشارکت مدیریت روابط عمومی و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با ضبط پنج سخنرانی در حوزه مسائل مرتبط به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)، نیز به پایان رسید.

سلامت و رفاه اجتماعی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS' TALKS) با موضوع عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

سلامت و رفاه اجتماعی

دکتر حسن رفیعی، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سخنرانی خود با عنوان «سلامت و رفاه اجتماعی»، با تأکید بر اینکه مشکلات اجتماعی بر شاخص‌های کمی و کیفی سلامت مردم تأثیرگذار است؛ بر نقش ویژه نهاد علم در هدایت سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سلامت مردم تأکید کرد.

سواد سلامت
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS' TALKS) با موضوع عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

سواد سلامت

دکتر الهام شکیبا زاده، استاد گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «سواد سلامت»، با تأکید بر اینکه این مفهوم نیاز به همکاری بین بخشی دارد، پائین بودن سواد سلامت در جامعه را بسیار خطرناک و پرهزینه برای مردم معرفی کرد.