لیست اخبار صفحه :1
تامزتاپ2: تجربه موفقیت بیمارستان مرکز قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران در گردشگری سلامت

تامزتاپ2: تجربه موفقیت بیمارستان مرکز قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران در گردشگری سلامت

در دومین برنامه تامزتاپ Tums top (برترین های دانشگاه علوم پزشکی تهران) تجربه موفقیت مرکز قلب تهران یکی از بیمارستان های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران در گردشگری سلامت نمایش داده شده است. دکتر علی واشقانی فراهانی، رئیس مرکز قلب تهران در نشست هم اندیشی کشوری گردشگری سلامت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در این باره سخنرانی کرد.

تامزتاپ1: تولید قطره های چشمی اتولوگ از خون فرد بیمار در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تامزتاپ1: تولید قطره های چشمی اتولوگ از خون فرد بیمار در دانشگاه علوم پزشکی تهران

یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای درمان های آسیب ها و بیماری های سطح چشم مورد توجه قرار گرفته استفاده از درمان های اتولوگ به شکل قطره های چشمی است. در اولین برنامه تامزتاپ Tums top(برترین های دانشگاه علوم پزشکی تهران) نحوه تولید قطره های چشمی اتولوگ از خون فرد بیمار در بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران قطب علمی چشم پزشکی نمایش داده شده است.

    تنظیمات قالب