11 مورد یافت شد

نهمین جلسه کمیته اثربخشی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نهمین-جلسه-کمیته-اثربخشی-روابط-عمومی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-برگزار-شد/161450

برندسازی_دانشگاه_دکتر_ترابی_ عکاس محمد رضا نجار رنجبر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته اثربخشی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-کمیته-اثربخشی-روابط-عمومی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-برگزار-شد/161204

برندسازی_دانشگاه_ عکاس محمد رضا نجار رنجبر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

هشتمین جلسه کمیته اثربخشی برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/هشتمین-جلسه-کمیته-اثربخشی-برندسازی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/160933

برندسازی_دانشگاه_برندینگ_دکتر_ترابی_ عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بررسی «داستان برند» در چهاردهمین جلسه برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/بررسی-«داستان-برند»-در-چهاردهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه/160858

برندسازی_دانشگاه_دکتر_ماشاءاله_ترابی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی گالری عکس مرتبط چهاردهمین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

هفتمین جلسه کمیته اثربخشی برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/هفتمین-جلسه-کمیته-اثربخشی-برندسازی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-

برندسازی_دانشگاه_ عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-کمیته-سرآمدی-برندسازی-دانشگاه/160217

برندسازی_دانشگاه_ عکاس قاسم صفاری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تشریح انواع معماری برند در دوازدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تشریح-انواع-معماری-برند-در-دوازدهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه/160189

برندسازی_دانشگاه_دکتر_ماشاءاله_ترابی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر ترابی: اگر بخواهیم خوشنامی را در دانشگاه به ارمغان بیاوریم باید اوج نمایش وحدت باشيم

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-ترابی:-اگر-بخواهیم-خوشنامی-را-در-دانشگاه-به-ارمغان-بیاوریم-باید-اوج-نمایش-وحدت-باشيم/159252

برندسازی_دانشگاه_برندینگ_دکتر_ماشاءاله_ترابی خبرنگار مهدیگلپایگانی اخبار مرتبط سومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد مدیر روابط عمومی دانشگاه در سومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نقشه راه...

مدیر روابط عمومی دانشگاه: در برندينگ کار ما تعریف «کار درست» و «انجام دادن درست کار» است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مدیر-روابط-عمومی-دانشگاه:-در-برندينگ-کار-ما-تعریف-«کار-درست»-و-«انجام-دادن-درست-کار»-است/158407

برندسازی_دانشگاه_برندینگ_ خبرنگار مهدیگلپایگانی اخبار مرتبط سومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد مدیر روابط عمومی دانشگاه در سومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نقشه راه را تبیین و مقاله...

سومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سومین-جلسه-برندسازی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-برگزار-شد/156605

برندسازی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران_برندینگ_ خبرنگار مهدیگلپایگانی اخبار مرتبط دومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد مدیر روابط عمومی دانشگاه در دومین جلسه برندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان...