233 مورد یافت شد

برگزاری کلاس مجازی آموزش اکسیژن درمانی با رویکرد کووید 19 برای پرستاران بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/برگزاری-کلاس-مجازی-آموزش-اکسیژن-درمانی-با-رویکرد-کووید-19-برای-پرستاران-بیمارستان-بهرامی/187587

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/04/01 - 20:04 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کلاس مجازی آموزش اکسیژن درمانی با رویکرد کووید 19 برای...

اطلاعیه شرکت در وبینار احیای پایه و پیشرفته کودکان در پاندمی کرونا با امتیاز آموزش مداوم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اطلاعیه-شرکت-در-وبینار-احیای-پایه-و-پیشرفته-کودکان-در-پاندمی-کرونا-با-امتیاز-آموزش-مداوم/187505

بیمارستان بهرامی. علاقمندان برای شرکت در وبینار از طریق لینک زیر به صورت مهمان وارد شوند. اینجا گروه خبری :بیمارستان بهرامی کد خبر :187505 کپی لینک کوتاه کلمات...

آموزش احیای پایه به کمک بهیاران بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/آموزش-احیای-پایه-به-کمک-بهیاران-بیمارستان-بهرامی/187459

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/29 - 15:47 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> آموزش احیای پایه به کمک بهیاران بیمارستان بهرامی کلاس آموزش...

تأیید شیوه نامه بین بخشی برای انتقال بیمار از بخش اورژانس به بخش ویژه در جلسه کمیته اورژانس بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/تأیید-شیوه-نامه-بین-بخشی-برای-انتقال-بیمار-از-بخش-اورژانس-به-بخش-ویژه-در-جلسه-کمیته-اورژانس-بیمارستان-بهرامی/187458

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/29 - 15:46 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تأیید شیوه نامه بین بخشی برای انتقال بیمار از بخش اورژانس به بخش...

بررسی نحوه مدیریت زمان ناشتایی بیماران برای جراحی الکتیو در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/بررسی-نحوه-مدیریت-زمان-ناشتایی-بیماران-برای-جراحی-الکتیو-در-کمیته-اخلاق-پزشکی-بیمارستان-بهرامی/187457

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/29 - 15:45 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بررسی نحوه مدیریت زمان ناشتایی بیماران برای جراحی الکتیو در کمیته...

گزارش نواقص ارسالی به سپاس در جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/گزارش-نواقص-ارسالی-به-سپاس-در-جلسه-کمیته-مدیریت-اطلاعات-سلامت-و-فناوری-اطلاعات-بیمارستان-بهرامی/185658

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/26 - 14:06 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> گزارش نواقص ارسالی به سپاس در جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و...

تصویب برنامه عملیاتی ایمنی بیمار در جلسه کمیته رهبری و مدیریت بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/تصویب-برنامه-عملیاتی-ایمنی-بیمار-در-جلسه-کمیته-رهبری-و-مدیریت-بیمارستان-بهرامی/185657/tel/tel

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/26 - 14:04 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تصویب برنامه عملیاتی ایمنی بیمار در جلسه کمیته رهبری و مدیریت...

برگزاری وبینار حقوق کودک و مراقبت های پایان حیات در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-بهرامی/برگزاری-وبینار-حقوق-کودک-و-مراقبت-های-پایان-حیات-در-بیمارستان-بهرامی/179320/tel/tel

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/25 - 14:30 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری وبینار حقوق کودک و مراقبت های پایان حیات در بیمارستان...

قدردانی مدیر بیمارستان بهرامی از افراد برتر مسابقه حفظ قرآن کریم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-مدیر-بیمارستان-بهرامی-از-افراد-برتر-مسابقه-حفظ-قرآن-کریم/179305

بیمارستان بهرامی از افراد برتر مسابقه حفظ قرآن کریم گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/25 - 09:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> قدردانی مدیر بیمارستان بهرامی...

برگزاری کلاس مجازی منشور حقوق کارکنان و بیمار برای کارکنان بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کلاس-مجازی-منشور-حقوق-کارکنان-و-بیمار-برای-کارکنان-بیمارستان-بهرامی/179304

بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/03/25 - 09:46 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کلاس مجازی منشور حقوق کارکنان و بیمار برای کارکنان...