15 مورد یافت شد

گرامیداشت روز داروساز در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/گرامیداشت-روز-داروساز-در-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/160855

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکانمرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته اورژانس شهریور ماه بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-اورژانس-شهریور-ماه-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/160743

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط جلسه 3 شهریور کمیته اورژانس مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-کارشناسان-وزارت-بهداشت-از-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/160139

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط بازدید کارشناسان معاونت درمان وزارت بهداشت از بیمارستان مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

جلسه کمیته اورژانس در مرکز طبی کودکان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-اورژانس-در-مرکز-طبی-کودکان-برگزار-شد/159181

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمار از اتاق عمل مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-گروه-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-اتاق-عمل-مرکز-طبی-کودکان/158452

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر گالری عکس مرتبط بازدید گروه ایمنی بیمار از اتاق عمل مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-برگزاری-محفل-انس-با-قرآن-کریم-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/156345

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکانقرآن_کریم#تجلیل_از_مدافعان_سلامت عکاس رضا شریفی زاده گالری عکس مرتبط برگزاری محفل انس با قرآن کریم در بیمارستان بهارلو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان-برگزار-شد/153572

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکاندکتر_رضا_شروین_بدو خبرنگار لیلایوسفی گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید دکتر کریمی، رئیس دانشگاه از بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/بازدید-دکتر-کریمی،-رئیس-دانشگاه-از-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/153407

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکانکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده مهديكيهان- عكاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید هیئت رئیسه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-نوروزی-معاونان-درمان-و-آموزشی-دانشگاه-از-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/152630

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیمنوروز-99 عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سنجش درجه حرارت بدن کارکنان و مراجعه کنندگان در بیمارستان مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/سنجش-درجه-حرارت-بدن-کارکنان-و-مراجعه-کنندگان-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان-/152374

بیمارستان_مرکز_طبی_کودکانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...