28 مورد یافت شد

موفقیت کارکنان و دانشجویان پردیس بین‌الملل در مسابقات تنیس دانشگاه به مناسبت روز پزشک و داروساز

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/-موفقیت-کارکنان-و-دانشجویان-پردیس-بین‌الملل-در-مسابقات-تنیس-دانشگاه-به-مناسبت-روز-پزشک-و-داروساز/161713

داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/31- 10:41 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> موفقیت کارکنان و دانشجویان پردیس بین‌الملل در مسابقات تنیس دانشگاه به مناسبت...

حضور رئيس بيمارستان رازي در داروخانه به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-رئيس-بيمارستان-رازي-در-داروخانه-به-مناسبت-روز-داروساز/160890

داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/06- 11:15 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> حضور رئيس بيمارستان رازي در داروخانه به مناسبت روز داروساز به مناسبت روز...

گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گرامیداشت-روز-داروساز-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/160877

داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو تاریخ انتشار : 99/06/05- 16:02 تعداد بازدید خبر : گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو 160877.mp3 گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی...

حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در داروخانه بیمارستان و تبریک روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-در-داروخانه-بیمارستان-و-تبریک-روز-داروساز-/160861

داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 14:48 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در داروخانه بیمارستان و تبریک روز...

تقدیر از کارکنان واحد داروخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/تقدیر-از-کارکنان-واحد-داروخانه-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم-به-مناسبت-روز-داروساز/160857

داروساز تاریخ انتشار : 99/06/05- 13:38 تعداد بازدید خبر : تقدیر از کارکنان واحد داروخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم به مناسبت روز داروساز 160857.mp3 تقدیر از کارکنان واحد داروخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم به...

پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری به مناسبت 5 شهریور روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/پیام-تبریک-مدیر-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-ری-به-مناسبت-5-شهریور-روز-داروساز/160839

داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 11:26 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری به مناسبت 5 شهریور روز...

تبریک رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/تبریک-رئیس-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-به-مناسبت-روز-داروساز/160816

داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 08:37 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تبریک رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت روز داروساز دکتر محمدرضا...

پیام تبریک رئیس دانشکده داروسازی به مناسبت 5 شهریور، روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-تبریک-رئیس-دانشکده-داروسازی-به-مناسبت-5-شهریور،-روز-داروساز-/160759

داروسازی به مناسبت 5 شهریور، روز داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 06:34 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> پیام تبریک رئیس دانشکده داروسازی به مناسبت 5...

قدردانی از پزشکان و داروسازان شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/قدردانی-از-پزشکان-و-داروسازان-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/91606

داروسازان شبکه بهداشت شهرستان ری گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/06/10- 14:32 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> قدردانی از پزشکان و داروسازان شبکه بهداشت شهرستان...

قدردانی از داروسازان مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/قدردانی-از-داروسازان-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو-به-مناسبت-روز-داروساز/91536

داروسازان مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/06/09- 11:38 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> قدردانی از داروسازان مرکز...