2 مورد یافت شد

برگزاری مسابقه کتابخوانی مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-مسابقه-کتابخوانی-مجازی-ویژه-دانشجویان-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-کشور/155793

دانشگاه_های_علوم_پزشکی_کشورمدیریت_امور_هنری_و_فوق_برنامه خبرنگار حسین شیخ محمدی فایل ها کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و سازمان های حمایتی در کووید 19

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-هماهنگی-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-شهر-تهران-و-سازمان-های-حمایتی-در-کووید-19/155726

دانشگاه_های_علوم_پزشکی_شهر_تهرانمعاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...