2 مورد یافت شد

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از سازمان مرکزی و مجموعه داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳ آبان)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-معاون-توسعه-مدیریت-و-برنامه-ریزی-منابع-دانشگاه-از-سازمان-مرکزی-و-مجموعه-داروخانه-های-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-(۱۳-آبان)/160074

دکتر_بیگلرداروخانه_13_آبانمجموعه_داروخانه_های_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران خبرنگار نسیبهنصیرپور تصاویر اخبار مرتبط داروخانه 13 آبان میزبان شهردار منطقه ۶ تهران و تیم همراه بود دکتر تورج فرهادی...

دکتر بیگلر: بیمارستان شریعتی دو، ظهور نسل جدیدی از بیمارستان ها

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-بیگلر:-بیمارستان-شریعتی-دو،-ظهور-نسل-جدیدی-از-بیمارستان-ها-با-HIS-بین-المللی-است/155546

دکتر_بیگلربانک_توسعه_اسلامی خبرنگار نسیمقرائيان اخبار مرتبط بازدید معاونان وزیر بهداشت و معاون توسعه دانشگاه از پروژه ساخت بیمارستان شریعتی جدید دکتر سیدعلی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر رضا ملک‌زاده،...