7 مورد یافت شد

نشست خوش آمدگویی به دکتر کاظم ندافی رئیس جدید دانشکده بهداشت و تشکر از دکتر علی اکبری ساری رئیس سابق دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-خوش-آمدگویی-به-دکتر-کاظم-ندافی-رئیس-جدید-دانشکده-بهداشت-و-تشکر-از-دکتر-علی-اکبری-ساری-رئیس-سابق-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/159209

دکتر_علی_اکبری_ساری خبرنگار نسیبهجلالوند گالری عکس مرتبط مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده بهداشت لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/مراسم-تودیع-و-معارفه-رئیس-دانشکده-بهداشت/159204

دکتر_علی_اکبری_ساری عکاس آرزو نادرفر اخبار مرتبط انتصاب دکتر علی اکبری ساری به عنوان رئيس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران/ قدرداني رئيس دانشگاه از دکتر اکبر فتوحي دکتر سعيد نمکي، وزير بهداشت، درمان و...

پیام قدردانی رئیس سابق دانشکده بهداشت از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-قدردانی-رئیس-سابق-دانشکده-بهداشت-از-اساتید،-کارکنان-و-دانشجویان-دانشکده-/159156

دکتر_علی_اکبری_ساریدانشکده_بهداشتپیام_تقدیر_رئیس_دانشکده_بهداشت خبرنگار نسیبهجلالوند فایل ها دانلود فایل لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

ارائه گزارش رئیس دانشکده بهداشت از فعالیت های این دانشکده در زمینه مدیریت همه گیری کووید 19

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ارائه-گزارش-رئیس-دانشکده-بهداشت-از-فعالیت-های-این-دانشکده-در-زمینه-مدیریت-همه-گیری-کووید-19/156648

دکتر_علی_اکبری_ساریکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_داردفعالیتهای_دانشکده_بهداشت_در_زمینه_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

دکتر علی اکبری ساری: به شایعات نگران کننده درباره بیماری نوپدید کرونا پاسخ دادیم(بخش دوم)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-علی-اکبری-ساری:-به-شایعات-نگران-کننده-درباره-بیماری-نوپدید-کرونا-پاسخ-دادیم(بخش-دوم)/156002

دکتر_علی_اکبری_ساری_کرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده مهدیگلپایگانی گالری فیلم مرتبط دکتر علی اکبری ساری: اولین نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران...

نشست هیئت رئیسه دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/نشست-هیئت-رئیسه-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/155989

دکتر_علی_اکبری_ساری خبرنگار نسیبهجلالوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر علی اکبری ساری: اولین نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد( بخش اول)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-علی-اکبری-ساری:-اولین-نمونه-ویروس-کرونا-در-ایران-در-آزمایشگاه-ویروس-شناسی-دانشکده-بهداشت-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-تشخیص-داده-شد(-بخش-اول)

دکتر_علی_اکبری_ساری_زندگي_جريان_دارد فیلمبردار/ تدوین کننده مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...