24 مورد یافت شد

معاون درمان دانشگاه از بیمارستان امام خمینی(ره)، با اهدای لوح سپاس به مناسبت کسب رتبه برتر کنترل عفونت دانشگاه قدردانی کرد

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/-معاون-درمان-دانشگاه-از-بیمارستان-امام-خمینی(ره)،-با-اهدای-لوح-سپاس-به-مناسبت-کسب-رتبه-برتر-کنترل-عفونت-دانشگاه--قدردانی-کرد/159960

کنترل_عفونتمعاون_درمان_دانشگاه فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي تهران از بیمارستان‌های برتر دانشگاه در حوزه کنترل عفونت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-معاون-درمان--دانشگاه-علوم-پزشکي-تهران-از-بیمارستان‌های-برتر-دانشگاه-در-حوزه-کنترل-عفونت/159953

کنترل_عفونت_معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط قدردانی معاون درمان دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در کسب رتبه برتر کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی دکتر علامه معاون درمان از...

قدردانی دکتر علامه معاون درمان از بیمارستان‌های برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه کنترل عفونت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدردانی-دکتر-علامه-معاون-درمان-از-بیمارستان‌های-برتر-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-در-حوزه-کنترل-عفونت-/159952

کنترل_عفونت_دانشگاهمعاون_درمان عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی معاون درمان دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در کسب رتبه برتر کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدردانی-معاون-درمان-دانشگاه-از-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-در-کسب-رتبه-برتر-کنترل-عفونت-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/159951

کنترل_عفونت_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانمجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی معاونت درمان دانشگاه از گروه کنترل عفونت بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدردانی-معاونت-درمان-دانشگاه-از-گروه-کنترل-عفونت-بیمارستان-شریعتی/159948

کنترل_عفونت_بیمارستان_شریعتی عکاس محمد مهدیولی اللهی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیم ایمنی بیمار در خصوص برنامه عملیاتی ایمنی بیمار و کنترل عفونت در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیم-ایمنی-بیمار-در-خصوص-برنامه-عملیاتی-ایمنی-بیمار-و-کنترل-عفونت-در-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم/159501

کنترل_عفونتایمنی_بیمار خبرنگار زینتجعفرقلی تصاویر اخبار مرتبط دومین بازدید دوره ای تیم مدیریت ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش‌های بستری تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش‌ ساحل در مجتمع...

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-و-بهداشت-محیط-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159409

کنترل_عفونتبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته کنترل عفونت بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-آرش/159150

کنترل_عفونت خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری سومین جلسه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-برگزاری-سومین-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/158692

کنترل_عفونت_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط در راستای کنترل و مدیریت بحران کرونا اولین جلسه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99 برگزارشد در اولین جلسه...

اولین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اولین-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/158422

کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابیشاخص_های_کنترل_عفونت خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری اولین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...