31 مورد یافت شد

برگزاری جلسه مشترک کمیته های کنترل عفونت وآسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مشترک-کمیته-های-کنترل-عفونت-وآسیب-شناسی،-عوارض-و-مرگ-و-میر-بیمارستان-فارابی-/161409

کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابیمورتالیتیموربیدیتیگروه_چشم_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانگروه_بیهوشی_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار...

سومین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/سومین-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161404

کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابیگروه_چشم_پزشکی_بیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد شاخص های فصل بهار در جلسه تیرماه 99 کمیته کنترل عفونت...

برگزاری جلسه کمیته شهریورماه کنترل عفونت در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریورماه-کنترل-عفونت-در-بیمارستان-آرش/161219

کنترل_عفونت_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

چهارمین جلسه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/چهارمین-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/161013

کنترل_عفونت_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط برگزاری جلسه اورژانسی کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) جلسه اورژانسی کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با موضوع بررسی مشکلات واحد...

جلسه کمیته دانشگاهی کنترل عفونت با حضور معاونان درمان و غذا و داروی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-کمیته-دانشگاهی-کنترل-عفونت-با-حضور-معاونان-درمان-و-غذا-و-داروی-دانشگاه-/160793

کنترل_عفونت عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته مرداد ماه کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-کمیته-مرداد-ماه-کنترل-عفونت-و-بهداشت-محیط-در-بیمارستان-آرش/160375

کنترل_عفونتکمیته_بهداشت_محیط خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دومین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دومین-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/160210

کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابیکووید-19پروتکل_غربالگری_بیماران_کاندید_عمل_جراحی_در_همه_گیری_کووید_-19 خبرنگار حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

معاون درمان دانشگاه از بیمارستان امام خمینی(ره)، با اهدای لوح سپاس به مناسبت کسب رتبه برتر کنترل عفونت دانشگاه قدردانی کرد

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/-معاون-درمان-دانشگاه-از-بیمارستان-امام-خمینی(ره)،-با-اهدای-لوح-سپاس-به-مناسبت-کسب-رتبه-برتر-کنترل-عفونت-دانشگاه--قدردانی-کرد/159960

کنترل_عفونتمعاون_درمان_دانشگاه فیلمبردار/ تدوین کننده شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي تهران از بیمارستان‌های برتر دانشگاه در حوزه کنترل عفونت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-معاون-درمان--دانشگاه-علوم-پزشکي-تهران-از-بیمارستان‌های-برتر-دانشگاه-در-حوزه-کنترل-عفونت/159953

کنترل_عفونت_معاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط قدردانی معاون درمان دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در کسب رتبه برتر کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی دکتر علامه معاون درمان از...

قدردانی دکتر علامه معاون درمان از بیمارستان‌های برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه کنترل عفونت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/قدردانی-دکتر-علامه-معاون-درمان-از-بیمارستان‌های-برتر-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-در-حوزه-کنترل-عفونت-/159952

کنترل_عفونت_دانشگاهمعاون_درمان عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...