لیست اخبار صفحه :1
تامزآپ: معرفی خوابگاه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
آنچه باید در مورد امکانات خوابگاه بین الملل بدانید

تامزآپ: معرفی خوابگاه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه تامزآپ به‌منظور نمایش تصویر بهتر از ظرفیت ها و توانایی‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمت به جامعه و شرایطی که هر رشته تحصیلی و هر حوزه کاری در آینده می‌تواند برای علاقه‌مندان خود به وجود آورد تهیه می‌شود. در این برنامه دکتر کوثر اثنی عشری، معاون دانشجویی پردیس بین الملل، به معرفی امکانات و ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در پذیرش دانشجویان بین الملل پرداخت.

تامزآپ 10 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی اقدامات و خدمات ارائه‌شده توسط «مدیریت آمار و فناوری اطلاعات» و «دبیرخانه هوشمند و میز خدمت الکترونیک»

تامزآپ 10 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی اقدامات و خدمات ارائه‌شده توسط «مدیریت آمار و فناوری اطلاعات» و «دبیرخانه هوشمند و میز خدمت الکترونیک»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دهمین برنامه تامزآپ TUMS UP با حضور مهندس محمدجواد سروش، کارشناس مسئول مدیریت فناوری اطلاعات، مهندس الهه صباغیان، کارشناس مسئول نرم‌افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، مهندس بهروز قاسمی، کارشناس مسئول شبکه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، به ارائه توضیحاتی در خصوص خدمات ارائه‌شده توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه پرداختند. همچنین مهندس فاطمه گل ماهی، کارشناس مسئول دبیرخانه هوشمند و میز خدمت الکترونیک، مهندس سمیرا علمی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، مهندس سمیرا مرتضایی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، مهندس مریم احمدی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و مهندس مهدی بخشی پور، رئیس گروه داده‌پردازی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان دبیرخانه هوشمند و میز خدمت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران را تشریح و خدمات ارائه‌شده در این حوزه را معرفی کردند. برنامه تامزآپ به‌منظور نمایش تصویر بهتر از توانایی‌های دانشگاه در خدمت به جامعه و شرایطی که هر رشته تحصیلی و هر حوزه کاری در آینده می‌تواند برای علاقه‌مندان خود به وجود آورد تهیه می‌شود.

تامزآپ 9 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی اقدامات و خدمات ارائه‌شده دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه

تامزآپ 9 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی اقدامات و خدمات ارائه‌شده دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این برنامه تامزآپ TUMS UP با حضور مهندس محسن محمد زاده، معاون دفتر فنی و کارشناس برق، مهندس محمد زینالی، کارشناس مکانیک، مهندس شاهین زارع منش، کارشناس عمران، مهندس پیمان زراعت کار، کارشناس تأسیسات مکانیکی، مهندس محمدشکور قاسمی، کارشناس عمران و مهندس سحر اوجانی، کارشناس معماری دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن معرفی دفتر فنی، به ارائه خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و اقداماتی که کارشناسان این مدیریت برای پیشبرد پروژه‌های فنی دانشگاه انجام می‌دهند؛ می‌پردازد. برنامه تامزآپ به‌منظور نمایش تصویر بهتر از توانایی‌های دانشگاه در خدمت به جامعه و شرایطی که هر رشته تحصیلی و هر حوزه کاری در آینده می‌تواند برای علاقه‌مندان خود به وجود آورد تهیه می‌شود.

تامزآپ 8 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی فرصت های علمی خدمت به جامعه در رشته پزشکی ورزشی

تامزآپ 8 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی فرصت های علمی خدمت به جامعه در رشته پزشکی ورزشی

این برنامه تامزآپ tums up به معرفی رشته پزشکی ورزشی اختصاص دارد که درآن، دکتر فاطمه اجتهادی متخصص پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول فنی بخش پزشکی ورزشی مجتمع بیمارستانی یاس ویژگی های این رشته را بیان می کند. برنامه تامزآپ به منظور نمایش تصویر بهتر از توانایی های دانشگاه در خدمت به جامعه و شرایطی که هر رشته و هر حوزه در آینده می تواند برای علاقه مندان خود به وجود آورد تهیه می شود.

تامزآپ 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران:  معرفی فرصت های علمی خدمت به جامعه در رشته جراحی مغز و اعصاب

تامزآپ 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی فرصت های علمی خدمت به جامعه در رشته جراحی مغز و اعصاب

این برنامه تامزآپ tums up به معرفی فرصت های علمی خدمت به جامعه در رشته جراحی مغز و اعصاب اختصاص دارد که درآن، دکتر احسان جابرانصاری، دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ویژگی های این رشته و جذابیت های آن را بیان می کند و یکی از لذت های آن را پیشرفت های روزافزون و کاهش عوارض و مرگ ومیرهای ناشی از بیماری های مرتبط می داند. برنامه تامزآپ به منظور نمایش تصویر بهتر از توانایی های دانشگاه در خدمت به جامعه و شرایطی که هر رشته و هر حوزه در آینده می تواند برای علاقمندان خود بوجود آورد تهیه می شود.

تامزآپ 6 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته زنان وزایمان توضیح می دهد

تامزآپ 6 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته زنان وزایمان توضیح می دهد

دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی، دانشیار، جراح، متخصص، عضو هیئت علمی و معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته زنان و زایمان هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 5 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته فیزیوتراپی توضیح می دهد

تامزآپ 5 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته فیزیوتراپی توضیح می دهد

دکتر بهروز عطارباشی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرگروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی در پنجمین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته فیزیوتراپی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 4 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر سعید فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته شنوایی شناسی توضیح می دهد

تامزآپ 4 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر سعید فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته شنوایی شناسی توضیح می دهد

دکتر سعید فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشیار شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی در چهارمین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته شنوایی شناسی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 3 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر پروین راجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته کاردرمانی توضیح می دهد

تامزآپ 3 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر پروین راجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته کاردرمانی توضیح می دهد

دکتر پروین راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرگروه و استادیار کادرمانی دانشکده توانبخشی در سومین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی و به ویژه رشته کاردرمانی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تامزآپ 2 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر زهره نوذریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته پاتولوژی توضیح می دهد

تامزآپ 2 ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر زهره نوذریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره رشته پاتولوژی توضیح می دهد

دکتر زهره نوذریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پاتولوژی در دومین برنامه تامزآپ tums up به دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که علاقه مند به تحصیل در رشته پزشکی و به ویژه شاخه پاتولوژی هستند درباره این رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد.

تنظیمات قالب