لیست اخبار صفحه :1
فریده آژیر: کشور به کار جهادی زنانی نیاز دارد که می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت جامعه داشته باشند
بانوان نامی دانشگاه

فریده آژیر: کشور به کار جهادی زنانی نیاز دارد که می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت جامعه داشته باشند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه فریده آژیر سرپرستار و سرپرست مدیریت درمانگاه‌های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامه بخوانید.

دکتر فرزانه آقاحسینی: زنان باید خودشان را باور کنند و از موانع نهراسند، تنها راه پیشرفت افزایش سطح آگاهی‌های علمی و پشتکار است
بانوان نامی دانشگاه

دکتر فرزانه آقاحسینی: زنان باید خودشان را باور کنند و از موانع نهراسند، تنها راه پیشرفت افزایش سطح آگاهی‌های علمی و پشتکار است

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر فرزانه آقا حسینی متخصص بیماری‌های دهان و فک و صورت و فلوشیپ بیولوژی و استاد تمام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامه بخوانید.

دکتر سیمین ناصری: زنان توانمند، با حضور فعال در محیط‌های اجتماعی و برنامه توسعه ملی کشور می‌توانند تأثیرگذار باشند
بانوان نامی دانشگاه

دکتر سیمین ناصری: زنان توانمند، با حضور فعال در محیط‌های اجتماعی و برنامه توسعه ملی کشور می‌توانند تأثیرگذار باشند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی و استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه را در ادامه بخوانید.

دکتر منا نوائی‌نیگجه: اگر جامعه‌ای بخواهد در مسیر بالندگی قدم بردارد، باید شرایط را برای حضور بانوان فراهم کند
بانوان نامی دانشگاه

دکتر منا نوائی‌نیگجه: اگر جامعه‌ای بخواهد در مسیر بالندگی قدم بردارد، باید شرایط را برای حضور بانوان فراهم کند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر منا نوائی نیگجه استادیار مهندسی بافت مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامه بخوانید.

دکتر نیره‌السادات روح‌اللهی: سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و اخلاقی زنان است که باعث سلامت همه‌جانبه، نشاط و بالندگی اجتماع می‌شود
بانوان نامی دانشگاه

دکتر نیره‌السادات روح‌اللهی: سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و اخلاقی زنان است که باعث سلامت همه‌جانبه، نشاط و بالندگی اجتماع می‌شود

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر نیره السادات روح‌اللهی یکی از مدیران باسابقه خانم دانشگاه را در ادامه بخوانید.

دکتر سیما صدرای: دوست دارم دانشجویانم را در ابعاد مختلف آموزش دهم
بانوان نامی دانشگاه

دکتر سیما صدرای: دوست دارم دانشجویانم را در ابعاد مختلف آموزش دهم

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر سیما صدرای عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامه بخوانید.

دکتر خدیجه میرزایی: ارزشمندترین و فرح‌بخش‌ترین دستاوردم دیدن پیشرفت‌ها و موفقیت‌های دانشجویانم است
بانوان نامی دانشگاه

دکتر خدیجه میرزایی: ارزشمندترین و فرح‌بخش‌ترین دستاوردم دیدن پیشرفت‌ها و موفقیت‌های دانشجویانم است

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر خدیجه میرزایی متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی و عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامه بخوانید.

دکتر مهناز خانوی: حضور زنان فعال و توانمند در جامعه عامل مؤثری در ارتقای سلامت کشور است
بانوان نامی دانشگاه

دکتر مهناز خانوی: حضور زنان فعال و توانمند در جامعه عامل مؤثری در ارتقای سلامت کشور است

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر مهناز خانوی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه را در ادامه بخوانید.

ثریا نجاتی: مسئولیت‌های کاری و اجتماعی تأثیر مثبت در زندگی شخصی خانم‌ها دارد
بانوان نامی دانشگاه

ثریا نجاتی: مسئولیت‌های کاری و اجتماعی تأثیر مثبت در زندگی شخصی خانم‌ها دارد

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه ثریا نجاتی مدرس گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه را در ادامه بخوانید.

دکتر میر مولایی: حیات و بقای جامعه بیش از این‌که بر عهده مردان باشد بر عهده زنان است زیرا زنان انسان‌ساز و جامعه‌ساز هستند
بانوان نامی دانشگاه

دکتر میر مولایی: حیات و بقای جامعه بیش از این‌که بر عهده مردان باشد بر عهده زنان است زیرا زنان انسان‌ساز و جامعه‌ساز هستند

دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر سیده طاهره میر مولایی مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه را در ادامه بخوانید.