لیست اخبار صفحه :1
محسن آقاجانی: در بحث مشارکت‌های مردمی اعطای نقش و مسئولیت به افراد بسیار حائز اهمیت است
مستند «مسئولیت‌پذیری اجتماعی»

محسن آقاجانی: در بحث مشارکت‌های مردمی اعطای نقش و مسئولیت به افراد بسیار حائز اهمیت است

دبیرِ «خانه مشارکت‌های مردمی منطقه 17 تهران» در گفت‌وگو با مستندسازانِ «مسئولیت پذیری اجتماعی» در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با اعتماد به مردم و ایجاد زمینه مساعد برای مشارکت‌های مردمی فرهنگ داوطلبی نمود پیدا می کند. درحوزه فعالیت‌های داوطلبانه ایستا نبودن و مسئولیت پذیری بسیار مهم و نقش‌آفرین است. مشارکت در کارهای داوطلبانه تاثیرات معنوی و آرامش روحی روانی به وجود می آورد. خانواده موفق خانواده‌ای است که افراد آن مسئولیت‌پذیر باشند. برای شکوفایی افراد جامعه بهترین گزینه اعطای نقش و مسئولیت برای کارهای داوطلبانه است. استفاده از استعداد و ظرفیت‌های افراد باعث ایجاد تعلق خاطر و رشد وشکوفایی افراد دراجتماع می شود. حضور داوطلبانه در بسیاری از عرصه‌ها باید همراه با آموزش باشد تا بتوانیم امدادرسانی را به درستی انجام بدهیم. رفتارهای نوع دوستانه و همدلی و همراهی افرد آسیب دیده در بحران‌ها ازنظر روحی باعث تعدیل آلام آنها می‌شود. در بحث سلامت روان بهترین توصیه مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی است و برای از بین بردن شکاف بین نسل‌ها باید در زمان حال زندگی کرد.

علیرضا تکلو: کار برای رضا خدا دل می خواهد نه دلیل!
مستند «مسئولیت پذیری اجتماعی»

علیرضا تکلو: کار برای رضا خدا دل می خواهد نه دلیل!

مدیر مجتمع بیمارستانی یاس در گفت‌وگو با مستندسازانِ «مسئولیت‌پذیری اجتماعی»، در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خدمت به مردم بالاترین و مقدس‌ترین وظیفه کادر درمانی است. کار در بیمارستان برای رضای خدا و خدمت به مردم است. کار خیر را باید فریاد زد و باید گفت. تنها چیزی که برای انسان باقی می ماند عملکرد اوست. با توجه به این‌که بیمارستان یاس تک تخصصی است و به سمت عمومی شدن پیش می‌رود، نیازمند کمک‌های خیرین است. برای عمومی شدن نیاز به اصلاحات است و در اولین قدم باید نیروی انسانی را توانمند کنیم زیرا سرمایه انسانی سرمایه‌ای عظیم و بزرگ است. باید برای آرامش و راحتی بیماران کار کنیم و همیشه خود را جای مخاطب قرار دهیم. بخش‌های ستادی دانشگاه همیشه اهرمی کمکی برای واحدهای تابعه هستند. رفتار مدیران باید الگو باشد و همه باید از تجربیات افراد موفق استفاده کنند.

مکرم حق جو: باایجاد انگیزه فعالیت‌های بالقوه پرستاران تازه‌کار و جوان را به بالفعل تبدیل کنیم
مستند«مسئولیت‌پذیری اجتماعی»

مکرم حق جو: باایجاد انگیزه فعالیت‌های بالقوه پرستاران تازه‌کار و جوان را به بالفعل تبدیل کنیم

سرپرستار مجتمع بیمارستانی یاس در گفت‌وگو با مستندسازان «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: قرار گرفتن در جایگاه پرستاری الزاماً به عشق و علاقه و پشتکار زیادی نیاز دارد. پرستاری از جمله مشاغل است که صبوری زیادی می طلبد. پرستاری کار پرمشغله‌ای است که با مرگ وزندگی بیمار سروکار دارد. در شغل پرستاری تحویل کارها باید به‌صورت کامل و شفاف باشد. باایجاد انگیزه فعالیت‌های بالقوه پرستاران تازه‌کار و جوان را به بالفعل تبدیل کنیم. کرونا عطوفت و مهربانی را در وجود همه ما تقویت کرد و این تجربه خوبی بود. انسان‌های بزرگ و خوبی در مسیر کاری من قرار گرفتند که باعث رونق تجربیات من شدند. حضور دائمی خیرین در بیمارستان‌ها موثر است. مجتمع بیمارستانی یاس دارای ظرفیت های زیادی برای پذیرش بیماران در بخش NICU است.

مهوش آگاهی: برای بیمار مهم است که فرد مسئولی در حیطه دانش خود، حمایتشان کند
مستند «مسئولیت پذیری اجتماعی»

مهوش آگاهی: برای بیمار مهم است که فرد مسئولی در حیطه دانش خود، حمایتشان کند

سرپرستارِ بخش خون و آنکولوژیِ بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازانِ «مسئولیت پذیری اجتماعی»، در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیماری که وارد بیمارستان می شود باید آموزش ببیند؛ یعنی یکی از اساسی‌ترین کارهای پرستار، آموزش بیمار است. این آموزش از زمان بستری شروع می شود و تا پس از آن ادامه می یابد. با استفاده از فضای مجازی، برای بیماران، گروه تشکیل دادم تا هر وقت دچار مشکل شدند به من پیام بدهند. یادمان باشد پزشکی و پرستاری شغل یاری‌گررسان است، یعنی هر موقع انسانی از تو کمک خواست بدونِ چشم‌داشتی باید به او کمک کنی. خداوند انسان را مسئولیت‌پذیر آفریده است. وقتی خداوند می فرماید از روح خودم درانسان دمیدم بنابراین کار من با تکه ای از خداوند در ارتباط است. «عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست» ما باید عامل تغییر باشیم نه قربانی تقدیر! باید حرکت کنیم و برای بحران های بعدی آماده باشیم.