نخستين ها/ دكتر صادق مقدم ؛ استاد و مسئول كرسي داروهاي جالينوسي

نخستين ها/ دكتر صادق مقدم ؛ استاد و مسئول كرسي داروهاي جالينوسي

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر مقدم در باب آبهاي كاني و آشاميدني ايران و ميكروبهاي سودمند و داروهاي ايراني تحقيقات زيادي كرده و در باب شيمي تجزيه و آبهاي كاني ايران چهار جلد كتاب تاليف كرده است. وي از طرف سازمان برنامه هفت ساله مامور بررسي آبهاي كاني آذربايجان و آب درياچه رضاييه (اروميه) شد. در بررسي لجن درياچه رضاييه متوجه مقدار قابل توجهي قير شد كه نشان از وجود نفت در اين منطقه بود.

نخستين ها/ دكتر ابراهيم چهرازي؛ استاد كرسي بيماريهاي مغز و پي(اعصاب)

نخستين ها/ دكتر ابراهيم چهرازي؛ استاد كرسي بيماريهاي مغز و پي(اعصاب)

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر چهرازي در سال 1315 با سمت دانشيار اعصاب در دانشكده پزشكي و رييس بخش اعصاب در بيمارستان رازي مشغول خدمت شد. وي در سال 1318 سرويس بيماريهاي مغز و پي را در بيمارستان شماره 1 شهرداري (روزبه فعلي) تاسيس كرد.

نخستين ها/ دكتر محسن سياح؛ استاد كرسي بيماري هاي دهان و دندان

نخستين ها/ دكتر محسن سياح؛ استاد كرسي بيماري هاي دهان و دندان

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر سياح استادي نامدار، متين و محجوب بود. وي اولين دندان پزشك ايراني است كه با درجه دكترا به جرگه اساتيد دانشگاه تهران پيوسته است. در سازمان نوين دانشكده به استادي كرسي بيماريهاي دهان برگزيده شد.

نخستين ها/ دكتر منوچهر اقبال، استاد و مسئول كرسي بيماريهاي گندزا (عفوني)

نخستين ها/ دكتر منوچهر اقبال، استاد و مسئول كرسي بيماريهاي گندزا (عفوني)

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر اقبال استاد بيماري هاي عفوني و داراي عناوين مختلفي همچون رياست اداره بهداري شهرداري مشهد، رياست بخش بيماريهاي عفوني بيمارستان رازي، دانشياري و استادي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، مديرعامل شركت ملي نفت ايران، سياستمدار و يك دوره نخست‌وزير ايران بود.

نخستين ها/ دكتر محمد علي ملكي يزدي، استاد و مسئول كرسي باليني بيماريهاي پوست و آميزشي

نخستين ها/ دكتر محمد علي ملكي يزدي، استاد و مسئول كرسي باليني بيماريهاي پوست و آميزشي

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر ملكي در سال 1307 تحصيلات پزشكي را در دانشكده پزشكي تهران به پايان رساند و به منظور تكميل تحصيلات خود به فرانسه سفر كرد. وي پايان نامه خود را در باب «معالجه كوفت به وسيله املاح طلا» در دانشكده پزشكي پاريس از تصويب گذراند. دكتر ملكي در سال 1328 به استادي كرسي باليني بيماريهاي پوست و آميزشي برگزيده شد.

نخستين ها/ دكتر حسين رضاعي؛ استاد و مسئول كرسي بيماريهاي رواني

نخستين ها/ دكتر حسين رضاعي؛ استاد و مسئول كرسي بيماريهاي رواني

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر رضاعي از پيشگامان علم روان پزشكي نوين در ايران بوده كه با كمك به گسترش اين رشته، موجب سرافرازي اين مرز و بوم در سراسر جهان شده است. وي داراي تاليفات و مقالات متعددي است. آسايشگاه دكتر رضاعي از يادگاري هاي ايشان است، كه تخت‌هاي آن هزاران بيمار دردمند را بهبود مي‌بخشد.

نخستين ها/ دكتر احمد فرهاد، استاد كرسي فيزيك پزشكي و راديولوژي

نخستين ها/ دكتر احمد فرهاد، استاد كرسي فيزيك پزشكي و راديولوژي

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر فرهاد موفق به دريافت دانشنامه دكترا از دانشگاه هايدلبرگ آلمان شد و مدت چهار سال براي احراز تخصص در رشته راديولوژي در كلينيك دانشكده پزشكي فرانكور سورلومن تلاش كرد. وي در سال 1312 شمسي به ايران مراجعت كرده و به سمت استادي راديولوژي در دانشكده پزشكي تهران منصوب شد.

نخستين ها/ دكتر لسان الحكما يحيي ميرزا شمس معلم كحالي (چشم پزشكي)

نخستين ها/ دكتر لسان الحكما يحيي ميرزا شمس معلم كحالي (چشم پزشكي)

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر يحيي شمس علاوه بر آن كه طبيبي حاذق و چشم پزشكي ماهر بود، براي معالجه بيماريهاي چشم و به خصوص تراخم روش مخصوصي داشت كه از ابتكارات وي محسوب مي شد و در چند دهه اخير اين روش بين اطباي ايران متداول بوده است.

نخستين ها/ دكتر محمد حسابي استاد و مسئول كرسي راديولوژي

نخستين ها/ دكتر محمد حسابي استاد و مسئول كرسي راديولوژي

برگرفته از كتاب نخستين ها: آرزوي ديرين دكتر حسابي برپايي مركز مجهزي براي درمان سرطان بود. با كوشش وي ساختمان بخش سرطان در بيمارستان هزار تختخوابي تاسيس شد. وي از كساني بود كه براي انتقال بيمارستان سينا به دانشكده پزشكي تلاش فراوان كرد. دكتر حسابي در سال 1328 به استادي كرسي راديولوژي انتخاب شد.