لیست اخبار صفحه :1
نخستین ها/ دکتر صادق مقدم ؛ استاد و مسئول کرسی داروهای جالینوسی

نخستین ها/ دکتر صادق مقدم ؛ استاد و مسئول کرسی داروهای جالینوسی

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر مقدم در باب آبهاي كاني و آشاميدني ايران و ميكروبهاي سودمند و داروهاي ايراني تحقيقات زيادي كرده و در باب شيمي تجزيه و آبهاي كاني ايران چهار جلد كتاب تاليف كرده است. وي از طرف سازمان برنامه هفت ساله مامور بررسي آبهاي كاني آذربايجان و آب درياچه رضاييه (اروميه) شد. در بررسي لجن درياچه رضاييه متوجه مقدار قابل توجهي قير شد كه نشان از وجود نفت در اين منطقه بود.

نخستین ها/ دکتر ابراهیم چهرازی؛ استاد کرسی بیماریهای مغز و پی(اعصاب)

نخستین ها/ دکتر ابراهیم چهرازی؛ استاد کرسی بیماریهای مغز و پی(اعصاب)

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر چهرازي در سال 1315 با سمت دانشيار اعصاب در دانشكده پزشكي و رييس بخش اعصاب در بيمارستان رازي مشغول خدمت شد. وي در سال 1318 سرويس بيماريهاي مغز و پي را در بيمارستان شماره 1 شهرداري (روزبه فعلي) تاسيس كرد.

نخستین ها/ دکتر محسن سیاح؛ استاد کرسی بیماری های دهان و دندان

نخستین ها/ دکتر محسن سیاح؛ استاد کرسی بیماری های دهان و دندان

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر سياح استادي نامدار، متين و محجوب بود. وي اولين دندان پزشك ايراني است كه با درجه دكترا به جرگه اساتيد دانشگاه تهران پيوسته است. در سازمان نوين دانشكده به استادي كرسي بيماريهاي دهان برگزيده شد.

نخستین ها/ دکتر منوچهر اقبال، استاد و مسئول کرسی بیماریهای گندزا (عفونی)

نخستین ها/ دکتر منوچهر اقبال، استاد و مسئول کرسی بیماریهای گندزا (عفونی)

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر اقبال استاد بيماري هاي عفوني و داراي عناوين مختلفي همچون رياست اداره بهداري شهرداري مشهد، رياست بخش بيماريهاي عفوني بيمارستان رازي، دانشياري و استادي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، مديرعامل شركت ملي نفت ايران، سياستمدار و يك دوره نخست‌وزير ايران بود.

نخستین ها/ دکتر محمد علی ملکی یزدی، استاد و مسئول کرسی بالینی بیماریهای پوست و آمیزشی

نخستین ها/ دکتر محمد علی ملکی یزدی، استاد و مسئول کرسی بالینی بیماریهای پوست و آمیزشی

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر ملكي در سال 1307 تحصيلات پزشكي را در دانشكده پزشكي تهران به پايان رساند و به منظور تكميل تحصيلات خود به فرانسه سفر كرد. وي پايان نامه خود را در باب «معالجه كوفت به وسيله املاح طلا» در دانشكده پزشكي پاريس از تصويب گذراند. دكتر ملكي در سال 1328 به استادي كرسي باليني بيماريهاي پوست و آميزشي برگزيده شد.

نخستین ها/ دکتر حسین رضاعی؛ استاد و مسئول کرسی بیماریهای روانی

نخستین ها/ دکتر حسین رضاعی؛ استاد و مسئول کرسی بیماریهای روانی

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر رضاعي از پيشگامان علم روان پزشكي نوين در ايران بوده كه با كمك به گسترش اين رشته، موجب سرافرازي اين مرز و بوم در سراسر جهان شده است. وي داراي تاليفات و مقالات متعددي است. آسايشگاه دكتر رضاعي از يادگاري هاي ايشان است، كه تخت‌هاي آن هزاران بيمار دردمند را بهبود مي‌بخشد.

نخستین ها/ دکتر احمد فرهاد، استاد کرسی فیزیک پزشکی و رادیولوژی

نخستین ها/ دکتر احمد فرهاد، استاد کرسی فیزیک پزشکی و رادیولوژی

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر فرهاد موفق به دريافت دانشنامه دكترا از دانشگاه هايدلبرگ آلمان شد و مدت چهار سال براي احراز تخصص در رشته راديولوژي در كلينيك دانشكده پزشكي فرانكور سورلومن تلاش كرد. وي در سال 1312 شمسي به ايران مراجعت كرده و به سمت استادي راديولوژي در دانشكده پزشكي تهران منصوب شد.

نخستین ها/ دکتر لسان الحکما یحیی میرزا شمس معلم کحالی (چشم پزشکی)

نخستین ها/ دکتر لسان الحکما یحیی میرزا شمس معلم کحالی (چشم پزشکی)

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر يحيي شمس علاوه بر آن كه طبيبي حاذق و چشم پزشكي ماهر بود، براي معالجه بيماريهاي چشم و به خصوص تراخم روش مخصوصي داشت كه از ابتكارات وي محسوب مي شد و در چند دهه اخير اين روش بين اطباي ايران متداول بوده است.

نخستین ها/ دکتر محمد حسابی استاد و مسئول کرسی رادیولوژی

نخستین ها/ دکتر محمد حسابی استاد و مسئول کرسی رادیولوژی

برگرفته از كتاب نخستين ها: آرزوي ديرين دكتر حسابي برپايي مركز مجهزي براي درمان سرطان بود. با كوشش وي ساختمان بخش سرطان در بيمارستان هزار تختخوابي تاسيس شد. وي از كساني بود كه براي انتقال بيمارستان سينا به دانشكده پزشكي تلاش فراوان كرد. دكتر حسابي در سال 1328 به استادي كرسي راديولوژي انتخاب شد.