(+ فيلم) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر فريدون سياسي، منضبط، جدي و مسئوليت پذير

(+ فيلم) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر فريدون سياسي، منضبط، جدي و مسئوليت پذير

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: تقدير از دكتر فريدون سياسي در همايش ملي سلامت به‌عنوان تلاشگر عرصه سلامت بهانه‌اي شد تا گفت‌وگوي اين هفته طلايه‌داران دانشگاه را به اين استاد گرانقدر دانشگاه اختصاص دهيم.

(+ فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر محمد پژوهي: پزشكي پيوندي ميان انسان و خداست

(+ فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر محمد پژوهي: پزشكي پيوندي ميان انسان و خداست

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: گفت و گو با دكتر محمد پژوهي، استاد پيشكسوت گروه غدد دانشگاه، بهانه اي شد تا برگي از تاريخ مهم دانشگاه علوم پزشكي تهران را مرور كنيم؛ بخشي كه به ادغام آموزش پزشكي در بهداشت و درمان تعلق دارد.

طلايه داران دانشگاه/ گفت و گويي صميمانه با دكتر مسعود استاد فرهيخته و پيشكسوت گروه انگل‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طلايه داران دانشگاه/ گفت و گويي صميمانه با دكتر مسعود استاد فرهيخته و پيشكسوت گروه انگل‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر جعفر مسعود، طي ساليان متمادي در ايستگاه‌هاي انستيتو تحقيقات بهداشتي خوزستان طرح‌هاي زيادي را در زمينه انگل‌شناسي به اتمام رسانده و در اين سال‌‌ها موفق به كنترل و حذف برخي بيماري‌هاي انگلي و در رأس همه آن‌ها بيلمارزيوز شده است.

طلايه داران دانشگاه/ دكتر مصداقي نيا: وظيفه ما توسعه اعتبار دانشگاه است

طلايه داران دانشگاه/ دكتر مصداقي نيا: وظيفه ما توسعه اعتبار دانشگاه است

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: در پي انجام سلسله گفت و گوهايي با اساتيد بنام دانشگاه، اين بار به سراغ دكتر مصداقي نيا، استاد پيشكسوت گروه مهندسي بهداشت محيط رفتيم تا به همراهي دكتر ندافي از ديگر اساتيد اين گروه و از شاگردان استاد، نگاهي گذرا بر چگونگي ايجاد و اعتلاي اين گروه در دانشكده بهداشت داشته باشيم.

(+ فيلم ) طلايه داران دانشگاه/ دكتر شفيعي، بنيانگذار علوم نوين داروسازي كشور

(+ فيلم ) طلايه داران دانشگاه/ دكتر شفيعي، بنيانگذار علوم نوين داروسازي كشور

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: همزمان با هشتادمين سال تاسيس دانشگاه، به سراغ دكتر شفيعي استاد پيشكسوت دانشكده داروسازي رفتيم تا با زندگي پربار اين استاد گرانقدر و نقش بي بديل وي در تحولات حوزه داروسازي كشور، آشنا شويم.

(+ فيلم ) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر دواچي: از استادم آموختم در جستجوي علم باشم و براي علم كاركنم

(+ فيلم ) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر دواچي: از استادم آموختم در جستجوي علم باشم و براي علم كاركنم

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر فريدون دواچي، فوق تخصص روماتولوژي و استاد ممتاز دانشگاه از بنيان‌گذار رشته روماتولوژي در ايران است كه خدمات بسيار ارزنده‌اي را در كشور و جهان توسعه داده است.

(+ فيلم ) طلايه داران دانشگاه/ دكتر كاظم محمد: مي خواهم در ترازوي قضاوت دانشجو قرار بگيرم

(+ فيلم ) طلايه داران دانشگاه/ دكتر كاظم محمد: مي خواهم در ترازوي قضاوت دانشجو قرار بگيرم

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: با توجه به بيش از نيم قرن سابقه پرافتخار دكتر كاظم محمد استاد ممتاز گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي در دانشكده بهداشت، گفت و گويي با اين استاد فرهيخته انجام داديم.