دکتر میرسپاسی: مهم ترین خصیصه یک روان‌پزشک این است که بتواند رابطه منطقی با بیمار برقرار کند

دکتر میرسپاسی: مهم ترین خصیصه یک روان‌پزشک این است که بتواند رابطه منطقی با بیمار برقرار کند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر غلامرضا میرسپاسی را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر ایرج فاضل: در برابر بیمار خاضع باشید، سوداگران به درد جراحی نمی‌خورند
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر ایرج فاضل: در برابر بیمار خاضع باشید، سوداگران به درد جراحی نمی‌خورند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته‌است. در همین راستا دکتر ایرج فاضل، استاد پیشکسوت گروه جراحی و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران میهمان این هفته تاریخ شفاهی دانشگاه بود.

دکتر فرنگیس فرد: آرزو می‌کنم دانشگاه علوم پزشکی تهران جایگاه اصیل خود را حفظ نماید

دکتر فرنگیس فرد: آرزو می‌کنم دانشگاه علوم پزشکی تهران جایگاه اصیل خود را حفظ نماید

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر فرنگیس فرد،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر مهدی بیگدلی: معتقدم هر بیمار، یک جلد کتاب است و چاپ دیگری ندارد

دکتر مهدی بیگدلی: معتقدم هر بیمار، یک جلد کتاب است و چاپ دیگری ندارد

مدتی است تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر مهدی بیگدلی، استاد پیشکسوت در حوزۀ اعصاب و روان را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر عبدالرضا شیخ رضایی: غیر ممکن است که انسان‌‌های ساعی به نتیجۀ مدنظرشان دست نیابند؛ این قانون طبیعت است

دکتر عبدالرضا شیخ رضایی: غیر ممکن است که انسان‌‌های ساعی به نتیجۀ مدنظرشان دست نیابند؛ این قانون طبیعت است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر عبدالرضا شیخ رضایی، استاد پیشکسوت دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر مرتضی مشایخی: اگر دانشگاه کیفیی شود، اخلاق عمومی و محبتِ محصلین و اساتید نسبت به یکدیگر بهبود خواهد یافت

دکتر مرتضی مشایخی: اگر دانشگاه کیفیی شود، اخلاق عمومی و محبتِ محصلین و اساتید نسبت به یکدیگر بهبود خواهد یافت

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته‌است و در همین راستا گفتگو با دکتر مرتضی مشایخی، استاد پیشکسوت گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر ابراهیم نعمتی پور: کمتر جامعه‌ای به سلامت گروه پزشکی وجود دارد

دکتر ابراهیم نعمتی پور: کمتر جامعه‌ای به سلامت گروه پزشکی وجود دارد

در راستای ثبت تاریخ شفاهی و بیان تجربیات گرانقدر اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر ابراهیم نعمتی‌پور استاد قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو تیم پزشکی حضرت امام(ره) از خاطرات و تجربیات خود می گوید.