محتوای خبری دانشکده مجازی

 دانشکده مجازی نشست وبیناری « تقلب در فضای مجازی » را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی نشست وبیناری « تقلب در فضای مجازی » را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی دانشگاه بیستمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را با عنوان " تقلب در فضای مجازی" و با امتیاز فرهنگی به صورت رایگان برگزار می‮کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه تهدیدهای فضای مجازی و روش های مقابله با آن را برگزار می کند

دانشکده مجازی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه تهدیدهای فضای مجازی و روش های مقابله با آن را برگزار می کند

دانشکده مجازی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه «تهدیدهای فضای مجازی و روشهای مقابله با آن» را ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار می‮ کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی برای پذیرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان استعداد درخشان در رشته "یادگیری الکترونیکی"  فراخوان داد

دانشکده مجازی برای پذیرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان استعداد درخشان در رشته "یادگیری الکترونیکی" فراخوان داد

دانشکده مجازی از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته «یادگیری الکترونیکی» دانشجو می پذیرد.

فراخوان پذیرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل در رشته «آموزش پزشکی»  دانشکده مجازی

فراخوان پذیرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل در رشته «آموزش پزشکی» دانشکده مجازی

دانشکده مجازی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته «آموزش پزشکی» دانشجو می پذیرد.

دانشکده مجازی نشست وبیناری «ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت» را برگزار کرد

دانشکده مجازی نشست وبیناری «ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت» را برگزار کرد

نوزدهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان «ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت» با حضور بیش از 80 مخاطب آنلاین و علاقه مند به این حوزه به میزبانی دانشکده مجازی و با امتیاز فرهنگی به صورت رایگان برگزار شد.

 دانشکده مجازی نشست وبیناری «ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت» را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نشست های اخلاق در فضای مجازی

دانشکده مجازی نشست وبیناری «ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت» را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی دانشگاه نوزدهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را با عنوان " ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت" و با امتیاز فرهنگی بصورت رایگان برگزار می‮کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی نشست وبیناری «مبانی اخلاقی و چالش های حقوقی کپی رایت در آموزش مجازی» را برگزارکرد

دانشکده مجازی نشست وبیناری «مبانی اخلاقی و چالش های حقوقی کپی رایت در آموزش مجازی» را برگزارکرد

هجدهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان «مبانی اخلاقی و چالش های حقوقی کپی رایت در آموزش مجازی» با حضور بیش از 180 مخاطب آنلاین و علاقه مند به این حوزه به میزبانی دانشکده مجازی و با امتیاز فرهنگی به صورت رایگان برگزار شد.