محتوای خبری دانشکده مجازی

دکتر آتشی بر استفاده بهینه از فضای مجازی برای نمایشگاه آنلاین فن بازار ملی سلامت به عنوان اولین نمایشگاه مجازی سلامت کشور تاکید کرد
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت

دکتر آتشی بر استفاده بهینه از فضای مجازی برای نمایشگاه آنلاین فن بازار ملی سلامت به عنوان اولین نمایشگاه مجازی سلامت کشور تاکید کرد

دکتر آتشی معاون پژوهشی دانشکده مجازی و دبیر اجرایی ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت در این همایش ملی از آمادگی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای برگزاری آنلاین فن بازار ملی سلامت در سه محور همایش، مسابقه دانشجویی و فن بازار خبر داد.

دانشکده مجازی چهاردهمین نشست وبیناری رفتار حرفه ای در فضای مجازی را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی چهاردهمین نشست وبیناری رفتار حرفه ای در فضای مجازی را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی دانشگاه و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) در پی جلسات آنلاین ماهانه اخلاق در فضای مجازی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‮ های علوم پزشکی سراسر کشور؛ چهاردهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را با عنوان "رفتار حرفه ای در فضای مجازی" و با امتیاز فرهنگی به صورت رایگان برگزار می‮کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مسئولان کمیته های فنی، اجرایی، روابط عمومی، تبلیغات و امور هماهنگی ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت منصوب شدند

مسئولان کمیته های فنی، اجرایی، روابط عمومی، تبلیغات و امور هماهنگی ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت منصوب شدند

دکتر رضا فریدی مجیدی، رئیس دبیرخانه دائمی فن بازار ملی سلامت، در احکامی مجزا مسئولان کمیته های فنی، اجرایی، روابط عمومی، تبلیغات و امور هماهنگی ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت منصوب کرد، این همایش در بستر آنلاین دانشکده مجازی 6 و 7 بهمن 99 برگزار خواهد شد.