دكتر دولتي: خداوند همه‌چيز به من داده است، خواسته ديگري ندارم
طلایه داران دانشگاه

دكتر دولتي: خداوند همه‌چيز به من داده است، خواسته ديگري ندارم

در ادامه سلسله گفت‌وگوهاي طلايه‌داران به سراغ دكتر يحيي دولتي، استاد دانشگاه و بنيان گذار و رئيس افتخاري مركز آموزش و پژوهش پوست و جذام دانشگاه رفتيم. در اين گفت‌وگو دكتر عليرضا فيروز، همكار ايشان دراين مركز و در كلينيك، ما را همراهي كرد.

(+فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر معين: همه دانشگاه‌هاي ايران را خانه خود مي‌دانم

(+فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر معين: همه دانشگاه‌هاي ايران را خانه خود مي‌دانم

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: در پي انجام سلسله گفت و گوهايي با اساتيد بنام دانشگاه، اين بار به سراغ دكتر معين از اساتيد پرتلاش و خوشنام دانشگاه در بخش آلرژي و ايمونولوژي باليني و وزير اسبق علوم، تحقيقات و فن‌آوري رفتيم.

(+فيلم) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر زرين‌دست: كار تحقيق ازخودگذشتگي مي‌خواهد

(+فيلم) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر زرين‌دست: كار تحقيق ازخودگذشتگي مي‌خواهد

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: در پي انجام سلسله گفت‌وگوهايي با اساتيد پيشكسوت و خوش‌نام دانشگاه، با دكتر محمدرضا زرين‌دست، پژوهشگر برگزيده ISI و از دانش‌آموختگان افتخارآفرين دانشكده داروسازي به گفتگو نشستيم.

(+فيلم) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر منصوري: دانشگاه علوم پزشكي تهران الگوي يك دانشگاه موفق و باعث افتخار نظام است

(+فيلم) طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر منصوري: دانشگاه علوم پزشكي تهران الگوي يك دانشگاه موفق و باعث افتخار نظام است

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر محمدرضا منصوري، استاد چشم‌پزشكي و از فعالان سياسي دوران انقلاب، با پذيرش مسئوليت‌هاي حساس منشأ خدمات شاياني بوده است.

(+ فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر جزايري: علمي كه درراه درست به كار نرود، ارزشي ندارد

(+ فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر جزايري: علمي كه درراه درست به كار نرود، ارزشي ندارد

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: با دكتر جزايري استاد پيشكسوت دانشكده تغذيه، گفتگويي صميمانه داشتيم تا از چگونگي توسعه حوزه تغذيه دانشگاه از واحدي كوچك در دانشكده بهداشت تا ايجاد گروه و در نهايت تاسيس دانشكده اي مستقل براي آن باخبر شويم.

(+فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر معين: همه دانشگاه‌هاي ايران را خانه خود مي‌دانم

(+فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر معين: همه دانشگاه‌هاي ايران را خانه خود مي‌دانم

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: در پي انجام سلسله گفت و گوهايي با اساتيد بنام دانشگاه، اين بار به سراغ دكتر معين از اساتيد پرتلاش و خوشنام دانشگاه در بخش آلرژي و ايمونولوژي باليني و وزير اسبق علوم، تحقيقات و فن‌آوري رفتيم.

طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر دهپور: معلمي در دانشگاه مسئوليت بسيار سنگين و خطيري است

طلايه‌داران دانشگاه/ دكتر دهپور: معلمي در دانشگاه مسئوليت بسيار سنگين و خطيري است

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر احمدرضا دهپور، استاد ممتاز دانشگاه، از دانشمندان يك درصد برتر دنيا و چهره‌ي ماندگار پزشكي كشور مهمان اين هفته گفتگوي طلايه‌داران دانشگاه هستند.

(+ فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر بهادري: تاريخچه تمامي دانشگاه هاي كشور به نوعي به دانشگاه مادر بازمي گردد

(+ فيلم) طلايه داران دانشگاه/ دكتر بهادري: تاريخچه تمامي دانشگاه هاي كشور به نوعي به دانشگاه مادر بازمي گردد

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر مسلم بهادري، استاد ممتاز آسيب‌شناسي دانشگاه و از چهره‌هاي تأثيرگذار در گسترش دانشكده‌هاي پزشكي كشور، در طول ساليان متمادي خدمات گسترده‌اي را به جامعه پزشكي ارائه كرده است.