دکتر داریوش گوران سوادکوهی: هیچ‌گاه صداقت کاری را فراموش نکنید
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر داریوش گوران سوادکوهی: هیچ‌گاه صداقت کاری را فراموش نکنید

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر داریوش گوران سوادکوهی استاد جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر مجید صادقی: دانشگاه تهران همچو مادری است که ما را در آغوش گرفته و تغذیه کرده است
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر مجید صادقی: دانشگاه تهران همچو مادری است که ما را در آغوش گرفته و تغذیه کرده است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر مجید صادقی عضو هییت علمی و استاد تمام گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر فاطمه اطیابی: نباید همهٔ فعالیت‌های فرهنگی را در کارهای کلیشه‌ای و ظاهری خلاصه کنیم

دکتر فاطمه اطیابی: نباید همهٔ فعالیت‌های فرهنگی را در کارهای کلیشه‌ای و ظاهری خلاصه کنیم

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است. در همین راستا گفتگو با دکتر فاطمه اطیابی استاد فارماسیوتیکس دانشکدهٔ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در این خبر خواهید خواند.

دکتر روجا رحیمی: نقش استاد و راهنما در نمایاندن پتانسیل دانشجو  بسیار مهم است

دکتر روجا رحیمی: نقش استاد و راهنما در نمایاندن پتانسیل دانشجو بسیار مهم است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر روجا رحیمی عضو هیئت‌علمی و استادیار دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه داروسازی در طب ایرانی و دارای مدرک PhD داروسازی سنتی از دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر مهری نجفی ثانی: پژوهش از پزشکی جدا نیست و بسیاری از دستاوردهای پزشکی از طریق آن به دست می آیند

دکتر مهری نجفی ثانی: پژوهش از پزشکی جدا نیست و بسیاری از دستاوردهای پزشکی از طریق آن به دست می آیند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر مهری نجفی ثانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و استادمرکز طبی کودکان را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر مسعود موحدی: تدریس باید تعاملی و بر مبنای نیازهای فراگیران باشد
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر مسعود موحدی: تدریس باید تعاملی و بر مبنای نیازهای فراگیران باشد

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر مسعود موحدی، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر سید ناصر استاد: اگر صد دانشجو تربیت کنیم و هیچکدام تاثیری در کشور یا دنیا ایجاد نکنند، هیج فایده‌ای نخواهد داشت
تاریخ شفاهی

دکتر سید ناصر استاد: اگر صد دانشجو تربیت کنیم و هیچکدام تاثیری در کشور یا دنیا ایجاد نکنند، هیج فایده‌ای نخواهد داشت

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر سید ناصر استاد، استاد فارماکولوژی- سم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر محمد رضا محمدی: هیچ‌وقت نباید از نقد منصفانه گذر کنیم و آن را نادیده بیانگاریم
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر محمد رضا محمدی: هیچ‌وقت نباید از نقد منصفانه گذر کنیم و آن را نادیده بیانگاریم

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر محمدرضا محمدی استاد روان‌پزشکی بیمارستان روزبهٔ دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و روانشناسی را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر آذرخش مکری: توانایی لذت بردن از امور جهان اکتسابی است
تاریخ شفاهی

دکتر آذرخش مکری: توانایی لذت بردن از امور جهان اکتسابی است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر آذرخش مکری، روانپزشک، استادیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر شکوه اقدس محامدی: باید در قبال استفاده از امکانات این کشور، به آن سود هم برسانیم
دکتر شکوه اقدس محامدی درگذشت

دکتر شکوه اقدس محامدی: باید در قبال استفاده از امکانات این کشور، به آن سود هم برسانیم

دکتر شکوه اقدس محامدی، استاد بیماری های داخلی به رحمت ایزدی پیوست. از این رو به بهانه درگذشت این استاد فرهیخته، گفتگوی روابط عمومی دانشگاه با ایشان را بازنشر می دهیم.