دکتر اشرف معینی: زمانی که نیت خدمت باشد، کاستی‌ها را به جان می‌خریم و هدف را دنبال می‌کنیم

دکتر اشرف معینی: زمانی که نیت خدمت باشد، کاستی‌ها را به جان می‌خریم و هدف را دنبال می‌کنیم

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر اشرف معینی، متخصص زنان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر بهروز نبئی: دانشجویان باید رشتۀ خود را بر اساس نیاز مردم و واجب کفایی انتخاب کنند
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر بهروز نبئی: دانشجویان باید رشتۀ خود را بر اساس نیاز مردم و واجب کفایی انتخاب کنند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر بهروز نبئی، فوق تخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکترمحمود معتمدی: علم بدون اخلاق مانند اسلحهٔ خطرناکی است که به دست یک انسان باهوش افتاده باشد
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکترمحمود معتمدی: علم بدون اخلاق مانند اسلحهٔ خطرناکی است که به دست یک انسان باهوش افتاده باشد

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر محمود معتمدی متخصص مغز و اعصاب و استاد بازنشستهٔ دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر اباسهل: هر مملکتی که می خواهد ترقی کند، باید دانشگاه های آن در تمامی رشته ها ترقی کند
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر اباسهل: هر مملکتی که می خواهد ترقی کند، باید دانشگاه های آن در تمامی رشته ها ترقی کند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر ابوالقاسم اباسهل، جراح کانسر و استاد بازنشستهٔ دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر علی عرب خردمند: آرزو دارم که بین‌المللی شدن آموزش عالی کشور به دست دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت بگیرد
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر علی عرب خردمند: آرزو دارم که بین‌المللی شدن آموزش عالی کشور به دست دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت بگیرد

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر علی عرب خردمند فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک و معاون سابق بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران را در این خبر خواهید خواند.

دکتر محمدعلی صحراییان: افرادی موفق‌تر خواهند بود که هدف خود را زودتر انتخاب کنند
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر محمدعلی صحراییان: افرادی موفق‌تر خواهند بود که هدف خود را زودتر انتخاب کنند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر محمدعلی صحراییان، متخصص مغز و اعصاب، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي تهران و از دانشمندان یک درصد جهان را در این خبر خواهید خواند.

دکتر فریدون علا: اهدای خون برای کسی که نمی شناسید یک نوع عبادت است
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر فریدون علا: اهدای خون برای کسی که نمی شناسید یک نوع عبادت است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر فریدون علاء پدر معنوی جامعه هموفیلی ایران، عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنیان گذار سازمان ملی انتقال خون ایران را در ادامه خواهید خواند.

دکتر شجیعی: جوانانی که پزشکی را انتخاب می کنند، بدانند که پزشک با افراد عادی فرق دارد و باید ازخودگذشتگی زیادی داشته باشد

دکتر شجیعی: جوانانی که پزشکی را انتخاب می کنند، بدانند که پزشک با افراد عادی فرق دارد و باید ازخودگذشتگی زیادی داشته باشد

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر رضا شجیعی، متخصص طب داخلی را در این خبر خواهید خواند.

دکتر محمد وجگانی: ایمونولوژی بن‌بستی ندارد، دانشجو باید جستجوگر و نوگرا باشد
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر محمد وجگانی: ایمونولوژی بن‌بستی ندارد، دانشجو باید جستجوگر و نوگرا باشد

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر محمد وجگانی، ایمونولوژیست و عضو کنونی سازمان نظام پزشکی را در ادامه خواهید خواند.