لیست اخبار صفحه :1
دکتر غلامحسین فلاحی: آرزو دارم سیاست از دانشگاه جدا شود
به بهانه درگذشت استاد غلامحسین فلاحی

دکتر غلامحسین فلاحی: آرزو دارم سیاست از دانشگاه جدا شود

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر غلامحسین فلاحی را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.

دکتر اسماعیل یزدی: خوشبختانه نهال ظریف رشته های تخصصی دندانپزشکی نه تنها در دانشگاه تهران، بلکه در سراسر کشور به بار نشسته است

دکتر اسماعیل یزدی: خوشبختانه نهال ظریف رشته های تخصصی دندانپزشکی نه تنها در دانشگاه تهران، بلکه در سراسر کشور به بار نشسته است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا بخش هایی از گفتگو با استاد فقید دکتر اسماعیل یزدی، استاد پیشکسوت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه را در ادامه خواهید خواند.

دکتر حمیدرضا صادقی پور رودسری: ارتباط تنگاتنگ استاد و دانشجو می‌تواند باعث تعالی هر دو شود
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر حمیدرضا صادقی پور رودسری: ارتباط تنگاتنگ استاد و دانشجو می‌تواند باعث تعالی هر دو شود

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر حمیدرضا صادقی پوررودسری از اساتید بازنشسته گروه فیزیولوژی دانشگاه را در ادامهء این خبر خواهید خواند.

مهین صدایی: امیدوارم دانشگاه همۀ رشته‌ها را به یک چشم ببیند و امکانات همۀ رشته‌ها یکسان باشد

مهین صدایی: امیدوارم دانشگاه همۀ رشته‌ها را به یک چشم ببیند و امکانات همۀ رشته‌ها یکسان باشد

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با مهین صدایی از اعضای هیأت علمی دانشکدۀ توان‌بخشی گروه شنوایی‌شناسی را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر منصور ملائیان: تک‌بعدی‌بودن مطلوب نیست و دانشجویان باید با مسائل اجتماعی نیز آشنا باشند

دکتر منصور ملائیان: تک‌بعدی‌بودن مطلوب نیست و دانشجویان باید با مسائل اجتماعی نیز آشنا باشند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر منصور ملائیان از اعضای هیأت علمی بیمارستان بهرامی و گروه جراحی اطفال را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر سید جلال پور هاشمی: اگر صد کتاب اخلاق هم بخوانیم ولی آن را در وجود خود نهادینه نکنیم، نمی‌توانیم در این حوزه موفق باشیم

دکتر سید جلال پور هاشمی: اگر صد کتاب اخلاق هم بخوانیم ولی آن را در وجود خود نهادینه نکنیم، نمی‌توانیم در این حوزه موفق باشیم

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر سید جلال پورهاشمی، از اساتید پیشکسوت دانشکده دندانپزشکی را در ادامۀ این خبر خواهید خواند.

دکتر هوشنگ پورنگ: آنهائی که به دانش پزشکی عشق می ورزند و با دردمندان مهربانند، رشته پزشکی و دانشگاه را برگزینند

دکتر هوشنگ پورنگ: آنهائی که به دانش پزشکی عشق می ورزند و با دردمندان مهربانند، رشته پزشکی و دانشگاه را برگزینند

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستورکار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است و در همین راستا این بار با دکتر هوشنگ پورنگ استاد دانشگاه و فوق تخصص جراحی کودکان به گفتگو می نشینیم.

دکتر بهادر اعلمی هرندی: صداقت و سواد، مهم‌ترین ملاک در انتخاب اساتید است

دکتر بهادر اعلمی هرندی: صداقت و سواد، مهم‌ترین ملاک در انتخاب اساتید است

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر بهادر اعلمی هرندی عضو فرهنگستان علوم پزشکی را در ادامهء این خبر خواهید خواند.

دکتر داریوش گوران سوادکوهی: هیچ‌گاه صداقت کاری را فراموش نکنید
تاریخ شفاهی دانشگاه

دکتر داریوش گوران سوادکوهی: هیچ‌گاه صداقت کاری را فراموش نکنید

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر داریوش گوران سوادکوهی استاد جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.