گفت وگو با مسئول تغذیه بالینی بیمارستان شریعتی در آستانه روز رژیم درمانگر

گفت وگو با مسئول تغذیه بالینی بیمارستان شریعتی در آستانه روز رژیم درمانگر

زهرا سلطانی مسئول تغذیه بالینی بیمارستان شریعتی گفت: با توجه به نوپدید بودن بیماری کرونا و در دسترس نبودن اطلاعات کافی در این زمینه، سعی کردیم به‌روزترین اطلاعات علمی را کسب و در بیمارستان اجرا کنیم.

برگزاری دوره بازآموزی مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص بوکلت مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم نهایی در معاونت بهداشت

برگزاری دوره بازآموزی مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص بوکلت مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم نهایی در معاونت بهداشت

به‌منظور آشنایی ارایه‌دهندگان خدمت (غیرپزشک) با تغییرات نهایی بسته خدمت کودک سالم، برای بازآموزی تمامی مراقبین سلامت و بهورزان حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

ادامه برگزاری کارگاه های چالش سبک زندگی مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی

ادامه برگزاری کارگاه های چالش سبک زندگی مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی

مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی، کارگاه آنلاین روانشناسی را در قالب کارگاه های آنلاین چالش سبک زندگی خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران و باعنوان مدیریت هیجان و نوسان خلق، برگزار می کند.

با تغذیه مناسب از ابتلا به کرونا پیشگیری کنید
کارگاه آموزش مجازی تغذیه مناسب در معاونت غذا و دارو

با تغذیه مناسب از ابتلا به کرونا پیشگیری کنید

کارگاه آموزش مجازی تغذیه مناسب به‌منظور پیشگیری از ابتلا به کرونا و تقویت سیستم ایمنی بدن به دانش آموزان مدرسه شهید چمران در معاونت غذا و دارو برگزار شد.