اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان دختر و پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی یادواره شهید احمدرضا احدی

اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان دختر و پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی یادواره شهید احمدرضا احدی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در رشته‌های آمادگی جسمانی، طناب زنی، برپی، روپایی، اسکات دیواری، اسکات تک پا، شنا سوئدی، بارفیکس، پله درجا و پلانک برگزار می کند.

هجدهمین جلسه کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل با تأکید بر افزایش تعاملات میان دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه برگزار شد

هجدهمین جلسه کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل با تأکید بر افزایش تعاملات میان دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه برگزار شد

هجدهمین جلسه کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه با بررسی راهکارهای نشاط اجتماعی دانشجویان بین‌الملل و تعاملات بیشتر میان دانشجویان خارجی و ایرانی برگزار شد.

دومین جلسه از کارگاه چالش سبک زندگی مرکز مشاوره و راهنمای معاونت دانشجویی برگزار می شود

دومین جلسه از کارگاه چالش سبک زندگی مرکز مشاوره و راهنمای معاونت دانشجویی برگزار می شود

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی، کارگاه آنلاین روانشناسی را در قالب کارگاه های آنلاین چالش سبک زندگی خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق اسکای روم برگزار می کند.

نشست هماهنگی حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در مسابقات ورزشی مجازی وزارت بهداشت

نشست هماهنگی حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در مسابقات ورزشی مجازی وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در رشته‌های آمادگی جسمانی، طناب زنی، برپی، روپایی، اسکات دیواری، اسکات تک پا، شنا سوئدی، بارفیکس، پله درجا و پلانک برگزار می کند.