دومین کارگاه آنلاین چالش سبک زندگی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه برگزار شد

دومین کارگاه آنلاین چالش سبک زندگی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه برگزار شد

مرکز بهداشت و درمان معاونت دانشجویی فرهنگی در راستای بهبود سبک زندگی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین کارگاه آنلاین را با عنوان تجویز فعالیت ورزشی برگزار کرد.

تاکید بر طراحی مداخله براساس اطلاعات ثبت شده به منظور کاهش عفونت های بیمارستانی در جلسه کمیته کنترل عفونت دانشگاه

تاکید بر طراحی مداخله براساس اطلاعات ثبت شده به منظور کاهش عفونت های بیمارستانی در جلسه کمیته کنترل عفونت دانشگاه

جلسه کمیته کنترل عفونت دانشگاه با بررسی طرح های بهداشت دست، تعیین میزان عفونت بیمارستانی قابل انتظار، CSSD بیمارستان‌های دانشگاهی، شیوه نامه حفاظت فردی و حضور همراه بیمار در بخش های مراقبت ویژه برگزار شد.