29 دی روز هوای پاک

29 دی روز هوای پاک

در این روزها همزمان با شیوع بیماری کرونا، دیدن آسمانی آبی و تنفس در هوای پاک برای اکثر مردم، به خصوص کسانی که در کلان شهرها مثل تهران زندگی می کنند، بی شک شبیه یک آرزوست.

کسب عنوان چهارمی تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولین المپیاد بازی‌های فکری و ورزش‌های الکترونیک وزارت بهداشت

کسب عنوان چهارمی تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولین المپیاد بازی‌های فکری و ورزش‌های الکترونیک وزارت بهداشت

در پایان المپیاد بازی‌های فکری و ورزش‌های الکترونیک وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران توانست عنوان چهارمی این المپیاد را از بین 44 دانشگاه شرکت کننده کسب کند.