دومین کارگاه فصل زمستان مرکز مشاوره و راهنمای معاونت دانشجویی برگزار می شود

دومین کارگاه فصل زمستان مرکز مشاوره و راهنمای معاونت دانشجویی برگزار می شود

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی، کارگاه آنلاین روانشناسی را در قالب کارگاه های آنلاین چالش سبک زندگی خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق اسکای روم برگزار می کند.

برگزاری جلسه تدوین بسته خدمتی و قیمت‌گذاری خدمات قابل‌ارائه مرکز قلب تهران به بیماران بین‌الملل

برگزاری جلسه تدوین بسته خدمتی و قیمت‌گذاری خدمات قابل‌ارائه مرکز قلب تهران به بیماران بین‌الملل

اولین جلسه تدوین بسته خدمتی و قیمت‌گذاری خدمات قابل‌ارائه مرکز قلب تهران به بیماران بین‌الملل با حضور مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها، مدیر اجرایی و اساتید مرکز قلب برگزار شد.