2 مورد یافت شد

دکتر کریمی: کووید 19 فرصتی برای نمایش ظرفیت‌ها و دستاوردهای 40 ساله نظام سلامت کشور است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-کووید-19-فرصتی-برای-نمایش-ظرفیت‌ها-و-دستاوردهای-40-ساله-نظام-سلامت-کشور-است

دکتر کریمی: کووید 19 فرصتی برای نمایش ظرفیت‌ها و دستاوردهای 40 ساله نظام سلامت کشور است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/23- 18:55 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> ...

هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی در آغاز سال تحصیلی جدید از بخشها بازدید کردند

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/هیئت-رئیسه-دانشکده-دندانپزشکی-در-آغاز-سال-تحصیلی-جدید-از-بخشها-بازدید-کردند/161096

آغاز سال تحصیلی جدید از بخشها بازدید کردند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/15- 13:03 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی در آغاز سال...