2 مورد یافت شد

برگزاری کمیته بین بخشی بهبود تغذیه در جامعه طلاب حوزه‌های علمیه با موضوع ترویج و آموزش تغذیه سالم در معاونت بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کمیته-بین-بخشی-بهبود-تغذیه-در-جامعه-طلاب-حوزه‌های-علمیه-با-موضوع-ترویج-و-آموزش-تغذیه-سالم-در-معاونت-بهداشت/161233

آموزش تغذیه سالم در معاونت بهداشت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/17- 16:29 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری کمیته بین بخشی بهبود تغذیه در جامعه طلاب...

کمیته بین بخشی بهبود تغذیه در جامعه طلاب حوزه‌های علمیه با موضوع ترویج و آموزش تغذیه سالم در معاونت بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/کمیته-بین-بخشی-بهبود-تغذیه-در-جامعه-طلاب-حوزه‌های-علمیه-با-موضوع-ترویج-و-آموزش-تغذیه-سالم-در-معاونت-بهداشت/161152

آموزش تغذیه سالم در معاونت بهداشت تاریخ انتشار : 99/06/17- 13:23 تعداد بازدید خبر : کمیته بین بخشی بهبود تغذیه در جامعه طلاب حوزه‌های علمیه با موضوع ترویج و آموزش تغذیه سالم در معاونت بهداشت 161152.mp3 کمیته...