1 مورد یافت شد

معاون توسعه دانشگاه: کارکنان قراردادي نگران نباشند مجموعه مديريتي دانشگاه به طور جدي به دنبال اصلاح احکام است

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/معاون-توسعه-دانشگاه:-کارکنان-قراردادي-نگران-نباشند-مجموعه-مديريتي-دانشگاه-به-طور-جدي-به-دنبال-اصلاح-احکام-است/159954

معاون توسعه دانشگاه: کارکنان قراردادي نگران نباشند مجموعه مديريتي دانشگاه به طور جدي به دنبال اصلاح احکام است تاریخ انتشار : 99/05/14- 17:59 تعداد بازدید خبر : معاون توسعه دانشگاه: کارکنان قراردادي نگران نباشند مجموعه...