1 مورد یافت شد

گفت وگوی صمیمی با استاد مجید غفارپور در سالروز تولد او و خاطرات مشترک اساتید بخش مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/گفت-وگوی-صمیمی-با-استاد-مجید-غفارپور-در-سالروز-تولد-او-و-خاطرات-مشترک-اساتید-بخش-مغز-و-اعصاب-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159912

گفت وگوی صمیمی با استاد مجید غفارپور در سالروز تولد او و خاطرات مشترک اساتید بخش مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/05/13- 18:17 تعداد بازدید خبر : گفت وگوی صمیمی با استاد مجید غفارپور در...