1 مورد یافت شد

دکتر رامین رحیم نیا: معمولاً از جاهایی ضربه می‌خوریم که به آن فکر نکرده‌ایم و یا اینکه احساس کرده‌ایم مهم نیست

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/دکتر-رامین-رحیم-نیا:-معمولاً-از-جاهایی-ضربه-می‌خوریم-که-به-آن-فکر-نکرده‌ایم-و-یا-اینکه-احساس-کرده‌ایم-مهم-نیست/158720

استودیوشفآدکتر_رامین_رحیم_نیا خبرنگار الهام علی اخبار مرتبط رئیس دانشگاه مهمان ویژه مستندسازان مسیرنمای پیشرفت کووید 19 بود رئیس دانشگاه، با حضور در استودیو شفآ( شجاعانِ فداکارِ آگاه) دانشگاه به بیان...