1 مورد یافت شد

دکتر رامین رحیم نیا: معمولاً از جاهایی ضربه می‌خوریم که به آن فکر نکرده‌ایم و یا اینکه احساس کرده‌ایم مهم نیست

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/دکتر-رامین-رحیم-نیا:-معمولاً-از-جاهایی-ضربه-می‌خوریم-که-به-آن-فکر-نکرده‌ایم-و-یا-اینکه-احساس-کرده‌ایم-مهم-نیست/158720

استودیوشفآدکتر_رامین_رحیم_نیا خبرنگار الهام علی اخبار مرتبط رئیس دانشگاه مهمان ویژه مستندسازان مسیرنمای پیشرفت کووید 19 بود رئیس دانشگاه، با حضور در استودیو شفآ( شجاعانِ فداکارِ آگاه) دانشگاه به بیان اتفاقات بحران...