8 مورد یافت شد

دكتر ربابه عابديني: با مکتوب کردن مستندات می‌توان نقشه راه آینده را ترسیم کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دكتر-ربابه-عابديني:-با-مکتوب-کردن-مستندات-می‌توان-نقشه-راه-آینده-را-ترسیم-کرد-/158882

استودیو_شفآ خبرنگار الهام علی اخبار مرتبط معاون آموزشی دانشگاه: مستندات به شرطی خوب است که از آن استفاده شود دکتر سهراب پور در پایان گفت‌وگوی خود با مستندسازان پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه گفت: دانش تجربی بشر بر...

دکتر کریمی: مدل برخورد من در بحران کرونا همانند مدلی بود که در دوران دفاع مقدس داشتم

https://pr.tums.ac.ir/حوزه-ریاست-دانشگاه/دکتر-کریمی:-مدل-برخورد-من-در-بحران-کرونا-همانند-مدلی-بود-که-در-دوران-دفاع-مقدس-داشتم-/158771

استودیو_شفآ فیلمبردار/ تدوین کننده مهدیگلپایگانی لیست اخبار 1 نظر برای این مطلب وجود دارد مثب 99/04/16- 22:27 بسیار عالی سپاس از شما پاسخ متن درون تصویر امنیتی را وارد...

دکتر اکبر فتوحی: اگر فرهنگ مکتوب سازی را در ساختار مدیریتی اجرا کنیم می توانیم مطمئن باشیم که بهینه و کارآمد مدیریت می کنیم

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-اکبر-فتوحی:--اگر-فرهنگ-مکتوب-سازی-را-در-ساختار-مدیریتی-اجرا-کنیم-می-توانیم-مطمئن-باشیم-که-بهینه-و-کارآمد-مدیریت-می-کنیم/158783

استودیو_شفآدکتر_اکبر_فتوحی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر شهریار نفیسی: مستندسازی یک اقدام مناسب و شایسته است؛ هر چیزی که مستند نشود به فراموشی سپرده می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-شهریار-نفیسی:-مستدسازی-یک-اقدام-مناسب-و-شایسته-است؛-هر-چیزی-که-مستند-نشود-به-فراموشی-سپرده-می-شود--/158757

استودیو_شفآدکتر_شهریار_نفیسی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر محمدرضا هادیان: مستندسازی ضرورت یک سازمان پویا و بالنده است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-محمدرضا-هادیان:-مستندسازی-ضرورت-یک-سازمان-پویا-و-بالنده-است/158220

استودیو_شفآ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر سینا مرعشی: در زمان بروز بیماری کووید19 هیچ کاری قابل انجام نبود، مگر اینکه به شکل تیمی انجام میشد

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-سینا-مرعشی:-در-زمان-بروز-بیماری-کووید19-هیچ-کاری-قابل-انجام-نبود،-مگر-اینکه-به-شکل-تیمی-انجام-میشد/158107

استودیو_شفآ فیلمبردار/ تدوین کننده گالری فیلم مرتبط دکتر صالحي: نگاه برخي همکاران به کرونا نگاه جنگ کلاسيک بود اما نياز به اقدامات چريکي تر بود/در روزهاي اول شيوع کرونا خيلي ها مي ترسيدند اما يک عده با شجاعت ايستادند دکتر...

دکتر محمدحسین پورغریب: همه باید بدانند برای مدیریت کرونا چه زحماتی کشیده و چه خون‌دل‌هایی خورده شده است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-محمدحسین-پورغریب:-همه-باید-بدانند-برای-مدیریت-کرونا-چه-زحماتی-کشیده-و-چه-خون‌دل‌هایی-خورده-شده-است

استودیو_شفآدکتر_محمدحسین_پورغریب خبرنگار الهام علی اخبار مرتبط رئیس دانشگاه مهمان ویژه مستندسازان مسیرنمای پیشرفت کووید 19 بود رئیس دانشگاه، با حضور در استودیو شفآ( شجاعانِ فداکارِ آگاه) دانشگاه به بیان اتفاقات بحران...

معاون توسعه دانشگاه: مستندسازی برای برنامه‌ریزی‌های درازمدت مدیران و سیاست‌گذاران تأثیرگذار است

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/معاون-توسعه-دانشگاه:-مستندسازی-برای-برنامه‌ریزی‌های-درازمدت-مدیران-و-سیاست‌گذاران-تأثیرگذار-است/156441

استودیو_شفآدکتر_محمود_بیگلر_ خبرنگار مهدیگلپایگانی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...