12 مورد یافت شد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش برای پیشگیری آيا آبريزش بيني از علايم كرونا است

https://pr.tums.ac.ir/راهنما-و-دستورالعمل‌ها/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-برای-پیشگیری-آيا-آبريزش-بيني-از-علايم-كرونا-است/160613

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم استفضاهای بازی عمومی نظیر پارک ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ضدعفونی...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا بخور جوش شیرین برای مقابله با کووید-19 مفید است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-بخور-جوش-شیرین-برای-مقابله-با-کووید–19-مفید-است/160614

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه بسته بندی مواد غذایی تمیز و شست و شو شوند دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان چیست و چه کسانی در معرض خطر آن هستند

https://pr.tums.ac.ir/راهنما-و-دستورالعمل‌ها/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-سندرم-التهابی-چند-سیستمی-در-کودکان-چیست-و-چه-کسانی-در-معرض-خطر-آن-هستند/160388

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا احتمال آلوده بودن مواد غذایی وارداتی به ویروس کرونا وجود دارد دانشکده بهداشت و...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا دوز (تعداد ویروس) و مدت زمان مواجهه با ابتلا به بیماری کووید-19 رابطه دارند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-دوز-(تعداد-ویروس)-و-مدت-زمان-مواجهه-با-ابتلا-به-بیماری-کووید–19-رابطه-دارند/160612

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا پوشیدن دستکش برای عموم مردم جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا ضروری است دانشکده...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش تدابیر لازم برای مراجعه به آرایشگاه ها در زمان شیوع کووید 19 چیست

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-تدابیر-لازم-برای-مراجعه-به-آرایشگاه-ها-در-زمان-شیوع-کووید-19-چیست/159833

اقدامات_پیشگیری_از_کروناکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ضد عفونی کردن مسواک فرد مبتلا به کووید 19 بعد از هر بار استفاده...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا احتمال انتقال ویروس کرونا از فرد کاملا بدون علامت وجود دارد

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-احتمال-انتقال-ویروس-کرونا-از-فرد-کاملا-بدون-علامت-وجود-دارد/160387

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه کتاب و کاغذها را در صورت آلوده شدن به ویروس کرونا ضدعفونی کنیم دانشکده بهداشت و...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا خبر دست‌یابی محققان ایتالیایی به روش درمان کووید-19، یافته های آنان در مورد عامل ایجاد کننده این بیماری، علت اصلی مرگ بیماران و مضر بودن استفاده از ونتیلاتور و ماسک صحت دارد

https://pr.tums.ac.ir/روشنگری-و-پاسخ-به-شایعات/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-خبر-دست‌یابی-محققان-ایتالیایی-به-روش-درمان-کووید–19،-یافته-های-آنان-در-مورد-عامل-ایجاد-کننده-این-بیماری،-علت-اصلی-مرگ-بیماران-و-مضر-بودن-استفاده-از-ونتیلاتور-و-ماسک-صحت-دارد-/159832

اقدامات_پیشگیری_از_کروناکرونا_را_شکست_میدهیمونتیلاتور خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه کتاب و کاغذها را در صورت آلوده شدن به ویروس کرونا...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا علائم و میزان ابتلای افراد به کووید 19 با ژنتیک افراد ارتباط دارد

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-علائم-و-میزان-ابتلای-افراد-به-کووید-19-با-ژنتیک-افراد-ارتباط-دارد-/159835

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نیاز هست روزانه اتومبیل خود را ضدعفونی کنیم دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آقدامات احتیاطی در استفاده از سرویس دستشویی و حمام مشترک با فرد مبتلا به کووید 19 چیست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آقدامات-احتیاطی-در-استفاده-از-سرویس-دستشویی-و-حمام-مشترک-با-فرد-مبتلا-به-کووید-19-چیست/159224

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش تست آزمایشگاهی ویروس کرونای جدید چیست، چگونه انجام می شود و نتایج آن به چه...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه بسته بندی مواد غذایی تمیز و شست و شو شوند

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-چگونه-بسته-بندی-مواد-غذایی-تمیز-و-شست-و-شو-شوند/159185

اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم است افراد فاقد علامت در محیط کار از ماسک و دستکش استفاده کنند دانشکده بهداشت و موسسه ملی...