15 مورد یافت شد

بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمار از بخش CICU مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-گروه-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-بخش-CICU-مرکز-طبی-کودکان/160198

ایمنی_بیمارایمنی_بیمارایمنی_بیمار_ خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی یک توسط رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-داخلی-یک-توسط-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159892

ایمنی_بیمارواکراند_مدیریتی_ایمنی_بیماربیمارستان_کودکانبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

برگزاری جلسه تیم ایمنی بیمار در خصوص برنامه عملیاتی ایمنی بیمار و کنترل عفونت در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیم-ایمنی-بیمار-در-خصوص-برنامه-عملیاتی-ایمنی-بیمار-و-کنترل-عفونت-در-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم/159501

ایمنی_بیمار خبرنگار زینتجعفرقلی تصاویر اخبار مرتبط دومین بازدید دوره ای تیم مدیریت ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش‌های بستری تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش‌ ساحل در مجتمع بیمارستانی...

برگزاری جلسه تیر ماه کمیته ایمنی بیمار در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیر-ماه-کمیته-ایمنی-بیمار-در-بیمارستان-آرش/159423

ایمنی_بیمار خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دومین بازدید دوره ای تیم مدیریت ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش‌های بستری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-بازدید-دوره-ای-تیم-مدیریت-ایمنی-بیمار-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم-از-بخش‌های-بستری/159182

ایمنی_بیمار_ خبرنگار زینتجعفرقلی تصاویر اخبار مرتبط بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش‌های بستری مبتلایان کوید -۱۹ تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش‌های بستری مبتلایان...

بازدید گروه ایمنی بیمار از اتاق عمل مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-گروه-ایمنی-بیمار-از-اتاق-عمل-مرکز-طبی-کودکان-/158447

ایمنی_بیمارقطب_علمی_طب_کودکان_کشور عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

واک راند مدیریتی ایمنی بیمار باهدف شناسایی مشکلات و مسائل مرتبط با ایمنی بیمار از اتاق عمل بیمارستان ضیائیان انجام شد.

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/واک-راند-مدیریتی-ایمنی-بیمار-باهدف-شناسایی-مشکلات-و-مسائل-مرتبط-با-ایمنی-بیمار-از-اتاق-عمل-بیمارستان-ضیائیان-انجام-شد·/158386

ایمنی_بیمار خبرنگار مهدیصدفی اخبار مرتبط راند مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان انجام شد بازديد مديريتي ایمنی بیمار از بخش اورژانس با حضور رئیس و مدیر بیمارستان ضيائيان باهدف ارتقای فرهنگ ایمنی و...

بازدید تیم ایمنی بیمار ازبخش نرگس مجتمع بیمارستانی امیراعلم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-تیم-ایمنی-بیمار-ازبخش-نرگس-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم-/158166

ایمنی_بیمار خبرنگار زینتجعفرقلی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید تیم ایمنی بیمار از اورژانس جنرال مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-تیم-ایمنی-بیمار-از-اورژانس-جنرال-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو-/157150

ایمنی_بیمار خبرنگار فهیمهنجاری اخبار مرتبط بازدید تیم ایمنی بیمار بیمارستان بهارلو از بخش مراقبتهای ویژه (ICU) تیم ایمنی بیمار بیمارستان بهارلو از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بازدید به عمل آوردند. 98/11/25-...

جلسه مدیریت ایمنی بیمار بخش دیالیز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-جلسه-مدیریت-ایمنی-بیمار-بخش-دیالیز-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/157004

ایمنی_بیمار_بخش_دیالیز_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...