11 مورد یافت شد

بازدید نوروزی دو عضو هیئت‌ رئیسه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-نوروزی-دو-عضو-هیئت‌-رئیسه-دانشگاه-از--مجتمع-بیمارستانی-یاس-/152646

بازدید_نوروزیمجتمع_بیمارستانی_یاسعضو_هیئت‌_رئیسه_دانشگاه خبرنگار زهرااحمدی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید هیئت رئیسه

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/بازدید-نوروزی-دو-عضو-هیئت‌-رئیسه-دانشگاه-از-بیمارستان‌-های-یاس-و-مرکز-طبی-کودکان/152631

بازدید_نوروزیعضو_هیئت‌_رئیسه_دانشگاهمرکز_طبی_کودکانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیمنوروز-99 خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط بازدید نوروزی معاونان درمان و آموزشی دانشگاه از بیمارستان یاس بازدید نوروزی معاونان درمان و آموزشی...

بازدید هیئت رئیسه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-نوروزی-معاونان-درمان-و-آموزشی-دانشگاه-از-بیمارستان-یاس/152629

بازدید_نوروزی_معاونان_درمانبیمارستان_های_یاسکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیمنوروز-99 عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید نوروزی شبانه معاون درمان وزارت بهداشت و هیئت همراه از مجتمع بیمارستانی امیراعلم

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/بازدید-نوروزی-شبانه-معاون-درمان-وزارت-بهداشت-و-هیئت-همراه-از-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم/152618

بازدید_نوروزیجان_باباییمحمدتقی_طالبیانمجتمع_بیمارستانی_امیراعلممعاون_درمان_وزارت_بهداشتدکتر_رضا_گل_پیرادکتر_محمدتقی_جان_باباییکرونا_را_شکست_می_دهیم عکاس زینتجعفرقلی اخبار مرتبط اقدامات معاونت درمان دانشگاه در مقابله با...

بازدید نوروزی مدیر و معاون آموزشی مجتمع بیمارستانی یاس از بخش های این مجتمع در اولین روز از سال ۹۹

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-نوروزی-مدیر-و-معاون-آموزشی-مجتمع-بیمارستانی-یاس-از-بخش-های-این-مجتمع-در-اولین-روز-از-سال-۹۹/152562

بازدید_نوروزی_مدیرمجتمع_بیمارستانی_یاس خبرنگار امیر مردانی تصاویر اخبار مرتبط پیام تبریک رئیس مجتمع بیمارستانی یاس به مناسبت فرا رسیدن سال جدید رئیس مجتمع بیمارستانی یاس ضمن تقدیر از همه پزشکان،...

بازدید نوروزی دکتر ظفرقندی رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی به همراه هیئت رئیسه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/گزارش-تصویری/بازدید-نوروزی-دکتر-ظفرقندی-رئیس‌-کل-سازمان-نظام-پزشکی-به-همراه-هیئت-رئیسه-دانشگاه-از-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/152555

بازدید_نوروزی_دکترهمراه_هیئت_ریسه_دانشگاهکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید نوروزی جانشین رئیس بیمارستان ضیائیان از بخش ها و واحدهای مختلف این مرکز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-نوروزی-جانشین-رئیس-بیمارستان-ضیائیان-از-بخش-ها-و-واحدهای-مختلف-این-مرکز/152553

بازدید_نوروزی_جانشین_رئیس_بیمارستان_ضیائیانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم خبرنگار مهدیصدفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب...

بازدید نوروزی هیئت رئیسه دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-بازدید-نوروزی-جانشین-رئیس-دانشگاه-از-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/152565

بازدید_نوروزی_جانشین_رئیس_دانشگاهمجتمع_بیمارستانی_اماممعاون_درمان_دانشگاهکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیممشاور_رئيس_دانشگاه عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید نوروزی هیئت رئیسه دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/گزارش-تصویری-بازدید-نوروزی-جانشین-رئیس-دانشگاه-از-بیمارستان-سینا/152563

بازدید_نوروزی_جانشین_رئیس_دانشگاهبیمارستان_سینامشاور_رئيس_دانشگاهمعاون_درمان_دانشگاهکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید نوروزی هیئت رئیسه دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-بازدید-نوروزی-جانشین-رئیس-دانشگاه-از-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم/152561

بازدید_نوروزی_جانشین_رئیس_دانشگاهمجتمع_بیمارستانی_امیراعلممعاونت_درمان_دانشگاهمشاور_رئيس_دانشگاهکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...