42 مورد یافت شد

بازدید مدیریتی شهریور ماه رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش از بخش های نوزادان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-شهریور-ماه-رئیس-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش-از-بخش-های-نوزادان/161283

بازدید_مدیریتیNICU خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی شهریور ماه از بخش لیبر بیمارستان جامع بانوان آرش

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیریتی-شهریور-ماه-از-بخش-لیبر-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش/161153

بازدید_مدیریتی_بخش_لیبر_ عکاس سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی یک توسط رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-داخلی-یک-توسط-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159892

بازدید_مدیریتی_ایمنی_بیمارواکراند_مدیریتی_ایمنی_بیماربیمارستان_کودکانبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب...

بازدید مدیریتی از تجهیزات، تاسیسات و ایمنی بخش های کرونا

https://pr.tums.ac.ir/گزارش-تصویری/بازدید-مدیریتی-از-تجهیزات،-تاسیسات-و-ایمنی-بخش-های-کرونا/159804

بازدید_مدیریتیکرونا_را_شکست_میدهیم عکاس محمد مهدیولی اللهی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان ضیاییان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-جمعی-از-مدیران-و-کارشناسان-معاونت-درمان-دانشگاه-از-بیمارستان-ضیاییان/159300

بازدید_مدیریتیمعاون_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان ضیاییان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان ضیاییان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-معاون-درمان-دانشگاه-از-بیمارستان-ضیاییان/159277

بازدید_مدیریتیمعاون_درمان_دانشگاهبیمارستان_ضیاییان عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصویری بازدید رئیس دانشکده پیراپزشکی از ساختمان های این دانشکده به منظور بررسی رعایت اصول ایمنی و فاصله گذاری اجتماعی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/گزارش-تصویری-بازدید-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-از-ساختمان-های-این-دانشکده-به-منظور-بررسی-رعایت-اصول-ایمنی-و-فاصله-گذاری-اجتماعی/158033

بازدید_مدیریتی عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی خرداد ماه رئیس بیمارستان آرش از بخش های اورژانس و اتاق عمل

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-خرداد-ماه-رئیس-بیمارستان-آرش-از-بخش-های-اورژانس-و-اتاق-عمل/156990

بازدید_مدیریتی خبرنگار سارا احمدی زاده گالری عکس مرتبط بازدید خرداد ماه رئیس بیمارستان آرش از بخش های اورژانس و اتاق عمل لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید خرداد ماه رئیس بیمارستان آرش از بخش های اورژانس و اتاق عمل

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-خرداد-ماه-رئیس-بیمارستان-آرش-از-بخش-های-اورژانس-و-اتاق-عمل/156988

بازدید_مدیریتی عکاس سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی فروردین ماه رئیس بیمارستان آرش از بخش های اورژانس، بستری و درمانگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-فروردین-ماه-رئیس-بیمارستان-آرش-از-بخش-های-اورژانس،-بستری-و-درمانگاه/153220

بازدید_مدیریتی_فروردینرئیس_بیمارستان_آرش خبرنگار سارا احمدی زاده گالری عکس مرتبط بازدید مدیریتی 23 فروردین رئیس بیمارستان آرش از بخش های اورژانس ، بستری و درمانگاه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...