53 مورد یافت شد

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش CSSD (استریلیزاسیون مرکزی) بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-CSSD-(استریلیزاسیون-مرکزی)-بیمارستان-آرش/170699

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش CSSD (استریلیزاسیون مرکزی) بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/12/04- 09:29 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید...

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل چهار بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-(walk-round)-تیم-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-اتاق-عمل-چهار-بیمارستان-فارابی/170574

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل چهار این بیمارستان چهارشنبه 29 بهمن 1399 با حضور دکتر محمدرضا اکبری، رئیس، دکتر حمید ریاضی، معاون درمان، دکتر محمد سلیمانی، مسئول فنی، سعید مرادی، مدیر و فریده آژیر، مدیر پرستاری این مرکز انجام شد. دکتر اکبری بازدید...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش آزمایشگاه بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-آزمایشگاه-بیمارستان-آرش/170015

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش آزمایشگاه بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/11/14- 14:17 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید مدیریتی ایمنی بیمار...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش رادیولوژی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-رادیولوژی-در-بیمارستان-آرش/169610

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش رادیولوژی در بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/11/07- 13:51 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید مدیریتی ایمنی...

بازدید گروه مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان مرکز طبی کودکان از بخش اورژانس

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بازدید-گروه-مدیریتی-ایمنی-بیمار-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان-از-بخش-اورژانس-/168525

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-اورژانس-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/168508

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور تاریخ انتشار : 1399/10/23- 11:20 تعداد بازدید خبر : بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب...

بازدید مدیریتی هیئت‌رئیسه دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره 1

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-هیئت‌رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-از-ساختمان-شماره-1

بازدید مدیریتی هیئت‌رئیسه دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره 1 گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/10/12- 12:25 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید مدیریتی...

بازدید مدیریتی هیئت‌رئیسه دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیریتی-هیئت‌رئیسه-دانشکده-پیراپزشکی-/168001

بازدید مدیریتی هیئت‌رئیسه دانشکده پیراپزشکی تاریخ انتشار : 1399/10/12- 12:05 تعداد بازدید خبر : بازدید مدیریتی هیئت‌رئیسه دانشکده پیراپزشکی 168001.mp3 بازدید مدیریتی هیئت‌رئیسه دانشکده پیراپزشکی...

بازدید مدیریتی معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره ۳

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-معاون-اداری-مالی-دانشکده-پیراپزشکی-از-ساختمان-شماره-۳/167995

بازدید مدیریتی معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره ۳ گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1399/10/11- 14:14 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید مدیریتی...

بازدید مدیریتی معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره 3

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیریتی-معاون-اداری-مالی-دانشکده-پیراپزشکی-از-ساختمان-شماره-3/167988

بازدید مدیریتی معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره 3 تاریخ انتشار : 1399/10/11- 12:33 تعداد بازدید خبر : بازدید مدیریتی معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی از ساختمان شماره 3 167988.mp3 بازدید...