6 مورد یافت شد

معاون غذا و داروی دانشگاه: ضیائیان یک بیمارستان استراتژیک است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/معاون-غذا-و-داروی-دانشگاه:-ضیائیان-یک-بیمارستان-استراتژیک-است/171833

معاون غذا و داروی دانشگاه: ضیائیان یک بیمارستان استراتژیک است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/11 - 18:21 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید عضو هیئت‌رئیسه...

معاون دانشجویی دانشگاه: دستیاران و کارورزان یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات درمانی در کنار سایر کادر درمانی بیمارستان‌های آموزشی هستند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/معاون-دانشجویی-دانشگاه:-دستیاران-و-کارورزان-یکی-از-ارکان-اصلی-ارائه-خدمات-درمانی-در-کنار-سایر-کادر-درمانی-بیمارستان‌های-آموزشی-هستند

معاون دانشجویی دانشگاه: دستیاران و کارورزان یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات درمانی در کنار سایر کادر درمانی بیمارستان‌های آموزشی هستند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/10 - 14:13 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان: مردم در این روزهای پایانی تعطیلات نوروزی مراقبت لازم را به عمل آورند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مشاور-رئیس-دانشگاه-در-امور-بانوان:-مردم-در-این-روزهای-پایانی-تعطیلات-نوروزی-مراقبت-لازم-را-به-عمل-آورند

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان: مردم در این روزهای پایانی تعطیلات نوروزی مراقبت لازم را به عمل آورند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/08 - 11:01 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

رئیس دانشکده پزشکی: طبیعت رشته پزشکی، خدمت محوری و پاسخگویی به نیاز مردم است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-دانشکده-پزشکی:-طبیعت-رشته-پزشکی،-خدمت-محوری-و-پاسخگویی-به-نیاز-مردم-است

رئیس دانشکده پزشکی: طبیعت رشته پزشکی، خدمت محوری و پاسخگویی به نیاز مردم است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/05 - 14:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید...

معاون فرهنگی دانشگاه: پاسخگویی به نیازهای بهداشتی درمانی مردم با کمترین هزینه آن‌هم در این روزهای تعطیل، بزرگ‌ترین کار فرهنگی است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/معاون-فرهنگی-دانشگاه:-پاسخگویی-به-نیازهای-بهداشتی-درمانی-مردم-با-کمترین-هزینه-آن‌هم-در-این-روزهای-تعطیل،-بزرگ‌ترین-کار-فرهنگی-است/171781

معاون فرهنگی دانشگاه: پاسخگویی به نیازهای بهداشتی درمانی مردم با کمترین هزینه آن‌هم در این روزهای تعطیل، بزرگ‌ترین کار فرهنگی است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/04 - 13:23 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

دکتر سید احمد رضایی: خدمات بیمارستان‌های آرش و بهرامی در مناطق محروم شرق تهران بی‌نظیر است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-سید-احمد-رضایی:-خدمات-بیمارستان‌های-آرش-و-بهرامی-در-مناطق-محروم-شرق-تهران-بی‌نظیر-است/171686

دکتر سید احمد رضایی: خدمات بیمارستان‌های آرش و بهرامی در مناطق محروم شرق تهران بی‌نظیر است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/03 - 12:58 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...