3 مورد یافت شد

جلسه ارائه گزارش عملکرد 98-97 و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-98–97-و--برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-دندانپزشکی-برگزار-شد/161300

برنامه_عملیاتی_99 عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه ارائه گزارش عملکرد 98-97 و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده پزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-98–97-و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-پزشکی-/159250

برنامه_عملیاتی_99دانشکده_پزشکی_ عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 98-97و برنامه عملیاتی سال 1400-99 دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-ارائه-گزارش-عملکرد-سال-98–97و-برنامه-عملیاتی-سال-1400–99-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/158947

برنامه_عملیاتی_99 عکاس مریمشعبانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...