2 مورد یافت شد

نخستین دوره تمام مجازی بین‌المللی دانشگاه با همکاری دانشگاه لاهور پاکستان راه‌اندازی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نخستین-دوره-تمام-مجازی-بین‌المللی-دانشگاه-با-همکاری-دانشگاه-لاهور-پاکستان-راه‌اندازی-شد/159741

برنامه_فلوشیپ_مجازی_کووید-19دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران_دانشگاه_لاهور_پاکستاننخستین_دوره_تمام_مجازی_بین‌المللی_دانشگاه_ خبرنگار مهنازوحيدي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برنامه فلوشیپ مجازی کووید-19 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه لاهور پاکستان آغاز شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برنامه-فلوشیپ-مجازی-کووید–19-با-همکاری-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-و-دانشگاه-لاهور-پاکستان-آغاز-شد

برنامه_فلوشیپ_مجازی_کووید-19معاونت_بین_الملل_دانشگاهدانشگاه_لاهوردکتر_حسین_قناعتی خبرنگار مهنازوحيدي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...