128 مورد یافت شد

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش رادیولوژی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-رادیولوژی-در-بیمارستان-آرش/169610

بیمارستان جامع بانوان آرش، بازدید مدیریت ایمنی بیمار از بخش رادیولوژی، با حضور دکتر لادن کاشانی، رئیس بیمارستان ، دکتر معصومه نتاج مجد، معاون درمان و تعداد از مدیران ارشد بییمارستان انجام شد.در این بازدید بر استفاده از Hot Line در مواقع اعلام بحران و در...

برگزاری جلسه کمیته بهمن ماه مورتالیتی و موربیدیتی مادر و نوزاد بیمارستان جامع بانوان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-بهمن-ماه-مورتالیتی-و-موربیدیتی-مادر-و-نوزاد-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش/169449

بیمارستان جامع بانوان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/04- 15:44 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه کمیته بهمن ماه مورتالیتی و موربیدیتی مادر و...

برگزاری جلسه دی ماه کمیته مدیریت اجرای در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-آرش/برگزاری-جلسه-دی-ماه-کمیته-مدیریت-اجرای-در-بیمارستان-آرش/169317

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 169317.mp3 برگزاری جلسه دی ماه کمیته مدیریت اجرای در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران...

برگزاری جلسه کمیته دی ماه کنترل عفونت در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-دی-ماه-کنترل-عفونت-در-بیمارستان-آرش/169210

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 169210.mp3 برگزاری جلسه کمیته دی ماه کنترل عفونت در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران...

برگزاری جلسه کمیته دی ماه فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-دی-ماه-فناوری-اطلاعات-سلامت-در-بیمارستان-آرش/169212

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 169212.mp3 برگزاری جلسه کمیته دی ماه فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی...

برگزاری جلسه دی ماه کمیته بحران و حفاظت فردی و بهداشت محیط در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-دی-ماه-کمیته-بحران-و-حفاظت-فردی-و-بهداشت-محیط-در-بیمارستان-آرش/168533

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 168533.mp3 برگزاری جلسه دی ماه کمیته بحران و حفاظت فردی و بهداشت محیط در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه...

برگزاری جلسه دی ماه کمیته اخلاق در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-آرش/برگزاری-جلسه-دی-ماه-کمیته-اخلاق-در-بیمارستان-آرش/168367

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 168367.mp3 برگزاری جلسه دی ماه کمیته اخلاق در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان...

برگزاری یادواره شهید سردار سلیمانی در بیمارستان جامع بانوان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-یادواره-شهید-سردار-سلیمانی-در-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش/168250

بیمارستان جامع بانوان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/17- 09:52 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری یادواره شهید سردار سلیمانی در بیمارستان جامع بانوان...

برگزاری جلسه کمیته دی ماه ترویج تغذیه با شیر مادر، ترویج زایمان طبیعی و احیا نوزاد در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-دی-ماه-ترویج-تغذیه-با-شیر-مادر،-ترویج-زایمان-طبیعی-و-احیا-نوزاد-در-بیمارستان-آرش/168226

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 168226.mp3 برگزاری جلسه کمیته دی ماه ترویج تغذیه با شیر مادر، ترویج زایمان طبیعی و احیا نوزاد در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به...

برگزاری جلسه کمیته دی ماه اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-دی-ماه-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-در-بیمارستان-آرش

بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد. 168224.mp3 برگزاری جلسه کمیته دی ماه اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان آرش اخبار مرتبط گالری عکس مرتبط گالری فیلم مرتبط گالری صوت مرتبط به گزارش روابط عمومی دانشگاه...