43 مورد یافت شد

وبینار تخصصی مراقبت از بیماران کووید 19 در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/وبینار-تخصصی-مراقبت-از-بیماران-کووید-19-در-بیمارستان-ضیائیان-برگزار-شد/161448

بیمارستان_ضیائیان_ خبرنگار مهدیصدفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بیست و ششمین CPC اخلاق پزشکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بیست-و-ششمین-CPC-اخلاق-پزشکی-بیمارستان-ضیائیان-برگزار-شد/161037

بیمارستان_ضیائیان خبرنگار مهدیصدفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصویری بازدید مدیر پرستاری دانشگاه به همراه بازرسان وزارت بهداشت از بیمارستان ضیائیان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-بازدید-مدیر-پرستاری-دانشگاه-به-همراه-بازرسان-وزارت-بهداشت-از-بیمارستان-ضیائیان/161033

بیمارستان_ضیائیان عکاس مهدیصدفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بررسی فرآیندهای درمانی مادران باردار در بیمارستان ضیائیان با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بررسی-فرآیندهای-درمانی-مادران-باردار-در-بیمارستان-ضیائیان-با-حضور-نمایندگان-کمیته-دانشگاهی-مورتالیتی-مادر-باردار-پرخطر/160878

بیمارستان_ضیائیانمعاونت_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط کمیته RCA بیمارستان ضیائیان برگزار شد بررسی فرایند درمان مادران باردار مبتلا به کرونا با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر در...

قدردانی از داروسازان بیمارستان ضیائیان در زادروز محمد زکریای رازی (روز داروسازی)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-داروسازان-بیمارستان-ضیائیان-در-زادروز-محمد-زکریای-رازی-(روز-داروسازی)/160848

بیمارستان_ضیائیانروز_داروسازی خبرنگار مهدیصدفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی رئیس و مدیر بیمارستان ضیائیان از کارکنان مرکز به مناسبت روز کارمند

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدردانی-رئیس-و-مدیر-بیمارستان-ضیائیان-از-کارکنان-مرکز-به-مناسبت-روز-کارمند/160775

بیمارستان_ضیائیان عکاس مهدیصدفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دهمین نشست کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دهمین-نشست-کمیته-مدیریت-اجرایی-بیمارستان-ضیائیان-برگزار-شد/160095

بیمارستان_ضیائیان خبرنگار مهدیصدفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با مشارکت بیمارستان امام خمینی و بهارلو برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کنفرانس-مجازی-بیمارستان-ضیائیان-با-مشارکت-بیمارستان-امام-خمینی-و-بهارلو-برگزار-شد/159891

بیمارستان_ضیائیانمشارکت_بیمارستان_امام خبرنگار مهدیصدفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نهمین جلسه مدیریت اجرایی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نهمین-جلسه-مدیریت-اجرایی-بیمارستان-ضیائیان-برگزار-شد/159623

بیمارستان_ضیائیان خبرنگار مهدیصدفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مدیر امور مالی دانشگاه با رئیس بیمارستان ضیائیان به منظور بررسی وضعیت مالی این مرکز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مدیر-امور-مالی-دانشگاه-با-رئیس-بیمارستان-ضیائیان-به-منظور-بررسی-وضعیت-مالی-این-مرکز/159572

بیمارستان_ضیائیانآزاده_چترروز خبرنگار مهدیصدفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...