3 مورد یافت شد

بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان ضیاییان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-جمعی-از-مدیران-و-کارشناسان-معاونت-درمان-دانشگاه-از-بیمارستان-ضیاییان/159300

بیمارستان_ضیاییانبازدید_مدیریتیمعاون_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان ضیاییان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان ضیاییان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-معاون-درمان-دانشگاه-از-بیمارستان-ضیاییان/159277

بیمارستان_ضیاییان عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید هیئت رئیسه

https://pr.tums.ac.ir/گزارش-تصویری/گزارش-تصویری-بازدید-جانشین-رئیس-دانشگاه-و-معاون-درمان-از-بیمارستان-ضیاییان-/152589

بیمارستان_ضیاییانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیممشاور_رئيس_دانشگاه عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...