85 مورد یافت شد

انتصاب دکتر مهدیه سادات موسوی عضو هیأت علمی بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی به سمت هیأت علمی مسئول امور دستیاران بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-دکتر-مهدیه-سادات-موسوی-عضو-هیأت-علمی-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-به-سمت-هیأت-علمی-مسئول-امور-دستیاران-بیمارستان-بهرامی-/161578

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_مهدیه_سادات_موسویهیأت_علمی_مسئول_امور_دستیاران خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت شهریور ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-شهریور-ماه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161577

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_اکبر_احمدیدکتر_آناهیتا_ایزدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه با حضور رئیس بیمارستان و کارکنان اتاق عمل در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-با-حضور-رئیس-بیمارستان-و-کارکنان-اتاق-عمل-در--بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161576

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_منصور_ملائیاناتاق_عمل خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-آسیب-های-اجتماعی-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161575

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدیآسیب_اجتماعی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی از کارمندان نمونه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در حضور مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدردانی-از-کارمندان-نمونه--بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-در-حضور-مدیر-توسعه-سازمان-و-سرمایه-انسانی-دانشگاه/161423

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_علیرضا_نمازی_شبستریمدیر_توسعه_سازمان_و_سرمایه_انسانی_دانشگاه عکاس مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

قدردانی از کارمندان نمونه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در حضور دکتر علیرضا نمازی شبستری مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-کارمندان-نمونه-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-در-حضور-دکتر-علیرضا-نمازی-شبستری-مدیر-توسعه-سازمان-و-سرمایه-انسانی-دانشگاه/161422

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_علیرضا_نمازی_شبستریمدیر_توسعه_سازمان_و_سرمایه_انسانی_دانشگاه خبرنگار مریم سپهوند گالری عکس مرتبط قدردانی از کارمندان نمونهبیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در حضور...

حضور مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه در بیمارستان کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-مدیر-توسعه-سازمان-و-سرمایه-انسانی-دانشگاه-در-بیمارستان-کودکان-بهرامی/161421

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_علیرضا_نمازی_شبستری خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه همفکری رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی با پزشکان اورژانس بیمارستان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-همفکری-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-با-پزشکان-اورژانس-بیمارستان-/161420

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته مدیریت فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مدیریت-فناوری-اطلاعات-سلامت-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161156

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدیمدیریت_فناوری_اطلاعات_سلامت خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

قدردانی از تلاش های نماینده واقف بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برای تکمیل ساختمان جدید اسکیل لب

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-تلاش-های-نماینده-واقف-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-برای-تکمیل-ساختمان-جدید-اسکیل-لب/161154

بیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیواقف_بیمارستان_بهرامیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...