1 مورد یافت شد

قدرداني خادمین صحن حضرت زهرای نجف با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی/قدرداني-خادمین-صحن-حضرت-زهرای-نجف-با-اهدای-لوح-سپاس-و-شاخه-گل-از-مدافعان-سلامت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/160026

قدرداني خادمین صحن حضرت زهرای نجف با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تاریخ انتشار : 99/05/16- 12:20 تعداد بازدید خبر : قدرداني خادمین صحن حضرت زهرای نجف با اهدای لوح سپاس و...