211 مورد یافت شد

اقدامات شبکه بهداشت شهرستان ری در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-در-هفته-جهانی-تغذیه-با-شیر-مادر/160111

تغذیه با شیر مادر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/20- 10:47 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> اقدامات شبکه بهداشت شهرستان ری در هفته جهانی تغذیه با...

مراسم هفته تغذیه با شیر مادر در بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/مراسم-هفته-تغذیه-با-شیر-مادر-در-بیمارستان-شریعتی/159936

تغذیه با شیر مادر در بیمارستان شریعتی تاریخ انتشار : 99/05/14- 12:58 تعداد بازدید خبر : مراسم هفته تغذیه با شیر مادر در بیمارستان شریعتی 159936.mp3 مراسم هفته تغذیه با شیر مادر در بیمارستان...

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده های طب ایرانی و علوم تغذیه و رژیم شناسی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/امضای-تفاهم-نامه-همکاری-بین-دانشکده-های-طب-ایرانی-و-علوم-تغذیه-و-رژیم-شناسی-/159657

تغذیه و رژیم شناسی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/06- 14:28 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده های طب ایرانی و علوم...

جلسه کمیته تغذیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-کمیته-تغذیه-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159322

تغذیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/04/26- 11:32 تعداد بازدید خبر : جلسه کمیته تغذیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 159322.mp3 جلسه کمیته تغذیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی...

برگزاری جلسه تیر ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیر-ماه-کمیته-ترویج-زایمان-طبیعی-و-تغذیه-با-شیر-مادر-در-بیمارستان-آرش/158965

تغذیه با شیر مادر در بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/17- 17:25 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه تیر ماه کمیته ترویج زایمان...

برگزار جلسه فصلی واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران به‌صورت وبینار

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزار-جلسه-فصلی-واحد-بهبود-تغذیه-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-به‌صورت-وبینار/157160

تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران به‌صورت وبینار گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/24- 09:22 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزار جلسه فصلی واحد بهبود...

برگزاری جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-خرداد-ماه-کمیته-ترویج-زایمان-طبیعی-و-تغذیه-با-شیر-مادر-در-بیمارستان-آرش/157092

تغذیه با شیر مادر در بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/21- 10:41 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه خرداد ماه کمیته ترویج...

کارشناس واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران تغذیه مناسب و ورزش را در پیشگیری و پیشرفت پوکی استخوان مؤثر دانست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کارشناس-واحد-بهبود-تغذیه-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-تغذیه-مناسب-و-ورزش-را-در-پیشگیری-و-پیشرفت-پوکی-استخوان-مؤثر-دانست/156900

تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران تغذیه مناسب و ورزش را در پیشگیری و پیشرفت پوکی استخوان مؤثر دانست گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/18- 12:04 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

نقش تغذیه در بیماری کرونا / گفت و گو با دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی

https://pr.tums.ac.ir/مصاحبه/نقش-تغذیه-در-بیماری-کرونا-⁄-گفت-و-گو-با-دکتر-حسین-ایمانی-متخصص-تغذیه-و-رژیم-درمانی/156271

تغذیه در بیماری کرونا / گفت و گو با دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/27- 09:25 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

نشست ماهانه کمیته تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-ماهانه-کمیته-تغذیه-معاونت-دانشجویی-فرهنگی-برگزار-شد/156098

تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/21- 14:46 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> نشست ماهانه کمیته تغذیه معاونت...