1 مورد یافت شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/مراسم-تودیع-و-معارفه-رئیس-دانشکده-بهداشت/159204

تودیع_و_معارفهدکتر_کاظم_ندافیدکتر_علی_اکبری_ساری عکاس آرزو نادرفر اخبار مرتبط انتصاب دکتر علی اکبری ساری به عنوان رئيس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران/ قدرداني رئيس دانشگاه از دکتر اکبر فتوحي دکتر سعيد...