2 مورد یافت شد

برگزاری آنلاین چهارمین نشست کارگروه تخصصی بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه به میزبانی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-آنلاین-چهارمین-نشست-کارگروه-تخصصی-بسته-توسعه-آموزش-مجازی-دانشگاه-به-میزبانی-دانشکده-مجازی-/158930

توسعه_آموزش_مجازی_دانشگاهدانشکده_مجازی_بسته_مجازی_سازیتوسعه_آموزش_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط برگزاری سومین نشست کارگروه تخصصی بسته توسعه آموزش مجازی در منطقه آمایشی 10 به میزبانی دانشکده مجازی...

دکتر ریتا مجتهدزاده در وبینار بین المللی یادگیری الکترونیکی کشور عراق، تجربه توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران را ارائه داد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-ریتا-مجتهدزاده-در-وبینار-بین-المللی-یادگیری-الکترونیکی-کشور-عراق،-تجربه-توسعه-یادگیری-الکترونیکی-در-ایران-را-ارائه-داد/156180

توسعه_آموزش_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر اخبار مرتبط گزارش عملکرد حوزه بین‌الملل دانشکده مجازی در شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه تشریح شد شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه...