4 مورد یافت شد

سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سیزدهمین-جشنواره-آموزشی-شهید-مطهری-از-نگاه-دوربین-دانشکده-پیراپزشکی/158843

جشنواره_شهید_مطهری_ عکاس الهامحق شناس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پیام تبریک رئیس دانشکده به تیم طرح تلفیق آموزش و بالین

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-تبریک-رئیس-دانشکده-به-تیم-طرح-تلفیق-آموزش-و-بالین/158833

جشنواره_شهید_مطهری_ خبرنگار شيما ساداتعطري اخبار مرتبط منتخبین سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند تاکید معاون آموزشی دانشگاه بر تعیین اولویت ها و افزایش بهره وری در فرآیندهای آموزشی منتخبین سیزدهمین جشنواره...

تقدیر از دو فرآیند برتر دانشکده پیراپزشکی در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تقدیر-از-دو-فرآیند-برتر-دانشکده-پیراپزشکی-در-سیزدهمین-جشنواره-آموزشی-شهید-مطهری/158819

جشنواره_شهید_مطهری_ خبرنگار الهامحق شناس اخبار مرتبط منتخبین سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند تاکید معاون آموزشی دانشگاه بر تعیین اولویت ها و افزایش بهره وری در فرآیندهای آموزشی منتخبین سیزدهمین جشنواره...

فراخوان چهاردهمین جشنواره کشوری شهید مطهری سال 1400

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/فراخوان-چهاردهمین-جشنواره-کشوری-شهید-مطهری-سال-1400/158054

جشنواره_شهید_مطهری_ خبرنگار شبنم قضایی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...