2 مورد یافت شد

برگزاری دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی باحضور رئیس دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-دومین-جلسه-شورای-تخصصی-فرهنگی-اجتماعی-باحضور-رئیس-دانشگاه-/159152

جلسه_شورای_تخصصی_فرهنگی_اجتماعی_دکتر_عباسعلي_کريمي_ خبرنگار سید محمد حسینمیری طامه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-دومین-جلسه-شورای-تخصصی-فرهنگی-اجتماعی-در-سال-99/159151

جلسه_شورای_تخصصی_فرهنگی_اجتماعی عکاس سید محمد حسینمیری طامه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...