2 مورد یافت شد

پنجمین جلسه فوق العاده کمیته مدیریت مقابله با کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/-پنجمین-جلسه-فوق-العاده-کمیته-مدیریت-مقابله-با-کرونا-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159201

جلسه_فوق_العاده_کمیته_مدیریت_مقابله عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط در راستای کنترل و مدیریت بحران کرونا جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در تیر ماهبرگزار شد جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران مجتمع...

چهارمین جلسه فوق العاده کمیته مدیریت مقابله با کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/-چهارمین-جلسه-فوق-العاده-کمیته-مدیریت-مقابله-با-کرونا-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159033

جلسه_فوق_العاده_کمیته_مدیریت_مقابله عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط جلسه فوق العاده مدیریت بحرانمجتمع بيمارستاني امام خميني با موضوع شرایط ویژه کرونا برگزار شد 99/03/30- 18:23 گالری عکس مرتبط جلسه فوق...